ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดแพร่จัดโครงการพัฒนาบทบาทสตรีด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ รองรับ ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ในปี 2568

วันที่ลงข่าว: 18/09/19

                สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(18กันยายน2562) ที่โรงแรมอมรรักษ์อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายวิเชียร อนุศาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบทบาทสตรีด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งทางสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรีและแก้ไขปัญหาสตรีในพื้นที่ เพื่อเป็นการพัฒนาบทบาทสตรีผู้นำองค์กรสตรีในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการให้บริการแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ เป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ โดยสมบูรณ์ในปี 2568 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดแพร่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “เมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัย” ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561

               ในการจัดโครงการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 140 คน ประกอบด้วยผู้นำองค์กรสตรี และสตรีซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ โดยมีการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรทางการแพทย์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงสาธารณสุข การบรรยายให้ความรู้บทบาทสตรีต่อผู้สูงอายุและผู้พิการ , รถนั่งและสิ่งแวดล้อมผู้สูงอายุและผู้พิการ การบรรยายในเรื่องความจำเป็นของรถเข็นและความร่วมมือในการฟื้นฟู การให้บริการรถนั่งผู้สูงอายุและผู้พิการ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลุ่มทักษะการใช้รถเข็นสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อผู้สูงอายุและผู้พิการ 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก