ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คณะเยาวชนพิการไทยเข้าพบ รมว.พม.รับโอวาทก่อนร่วมแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ปี 60 กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วันที่ลงข่าว: 12/09/17

       รมว.พม. ให้คณะเยาวชนพิการไทยเข้าเยี่ยมคารวะ และรับโอวาทในการเข้าร่วมแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2560 (2017 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน 2560 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

       วันนี้ (11 ก.ย. 60) เวลา 10.00 น. นายณรงค์ คงคำ โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ให้คณะเยาวชนพิการไทยเข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทในการเข้าร่วมแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2560 (2017 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน 2560 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีคณะเยาวชนพิการไทย ผู้ดูแลคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

       พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า ปัจจุบันจะเห็นได้อย่างประจักษ์ชัดว่า คนพิการเป็นบุคคลที่มีคุณค่า มีศักยภาพ มีความสามารถ เป็นที่ยอมรับ ไม่เพียงเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเยาวชนพิการไทย ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติและของโลกที่มีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน

       พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า สำหรับในปีนี้ องค์กร Korean Society for Rehabilitation of Persons with Disabilities (KSRPD) จากสาธารณรัฐเกาหลี ได้กำหนดจัดการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน 2560 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโอกาสให้เยาวชนพิการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และเสริมสร้างศักยภาพแก่เยาวชนพิการ โดยแบ่งการแข่งขันเป็นประเภทรายบุคคลและประเภททีม ซึ่งมีการแข่งขัน 4 ประเภท ดังนี้ 1. eTool Challenge 2. eLifemap Challenge 3. eDesign Challenge และ 4. eCreative Challenge

       โดย พก. ได้จัดค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2560 เพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา และได้คัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทย อายุระหว่าง 13 - 19 ปี เป็นผู้แทนหลัก จำนวน 4 คน ประกอบด้วย 1. นายปณิธาน ภิธรรมา อายุ 18 ปี พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว จากโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา 2. นายณัชพล การวิวัฒน์ อายุ 17 ปี พิการทางการเห็น จากโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ 3. นางสาววชิราภรณ์ ทองจำนงค์ อายุ 16 ปี พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ และ 4. นายวชิรวิทย์ ชมภิรมย์ อายุ 18 ปี พิการออทิสติก จากสมาคมออทิสติกสามัคคีไทย และผู้แทนสำรอง จำนวน 4 คน ประกอบด้วย 1. นางสาวมุกรวี ปิ่นทอง อายุ 18 ปี พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จากโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา 2. นางสาวสุภาวดี มาเที่ยง อายุ 18 ปี พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 3. นายหิรัญ มณินทุ อายุ 18 ปี พิการทางสติปัญญาจากศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษมหาไถ่ และ 4. เด็กชายสริภพ เรียบสำเร็จ อายุ 15 ปี พิการทางการมองเห็น จากโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ

       “ตนหวังว่าเยาวชนพิการไทย ทั้ง 8 คน ที่เข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จะประสบความสำเร็จ พร้อมกับนำชื่อเสียงกลับสู่ประเทศไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิ ทั้งนี้ กระทรวง พม. มีความยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนเยาวชนพิการไทยทุกคนอย่างเต็มที่ และนำประสบการณ์จากการแข่งขันในครั้งนี้ มาเสริมสร้างศักยภาพทางด้านความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เยาวชนพิการไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลข่าวสารในสังคมได้มากยิ่งขึ้น โดยสิ่งที่สำคัญ คือ ความซื่อสัตย์ สุจริต เคารพในกติกา การรู้แพ้ รู้ชนะ มีน้ำใจให้กันและกัน และสร้างมิตรภาพที่ดีต่อเพื่อนเยาวชนพิการประเทศอื่นที่เข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป” พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก