ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ขอเชิญร่วมโครงการ “ สองล้อรวมใจสร้างโอกาสให้ผู้พิการทางสายตา : Big Bike Hatyai ครั้งที่ 1

วันที่ลงข่าว: 28/01/16

นายก อบจ.สงขลา ขอเชิญร่วมโครงการ “ สองล้อรวมใจสร้างโอกาสให้ผู้พิการทางสายตา : Big Bike Hatyai ครั้งที่ 1 ” พร้อมดึงคาราวานบิ๊กไบค์จากประเทศมาเลเซียเข้าร่วม เดินหน้าสร้างโอกาสและความเท่าเทียมให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งให้กับกลุ่ม All Right Bikers Hatyai ในการจัดโครงการ “ สองล้อรวมใจสร้างโอกาสให้ผู้พิการทางสายตา : Big Bike Hatyai ครั้งที่ 1 ” ซึ่งถือเป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยสร้างโอกาสและความเท่าเทียมให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้พิการทางสายตาของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามแนวทางการช่วยเหลือคนพิการให้สามารถพึ่งตนเองได้และใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม

ด้าน นายฉะรัด หวันอิ ประธานกลุ่ม All Right Bikers Hatyai กล่าวว่า ทางกลุ่มฯ ได้ร่วมกับกลุ่มสมาชิกบิ๊กไบค์วีคทั้งในประเทศไทยและมาเลเซีย ร่วมกันจัดโครงการ “ สองล้อรวมใจสร้างโอกาสให้ผู้พิการทางสายตา : Big Bike Hatyai ครั้งที่ 1 ” ในวันที่ 29 - 30 มกราคม 2559 เวลา 15.00 - 24.00 น. ที่บริเวณตลาดน้ำหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีความคึกคัก มีเงินหมุนเวียน กระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ พร้อมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยจาก สสส. โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปจัดกิจกรรมการกุศล พร้อมสร้างโอกาสและความเท่าเทียมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม อาทิ โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและสาธิตอาชีพ

สำหรับคนตาบอดในโรงเรียนการศึกษาตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ เพื่อเป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและเสริมสร้างอาชีพให้คนตาบอดได้มีงานทำ และมีอาชีพเลี้ยงตนเองได้โดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม ขณะที่ นายสมศักดิ์ จันทร์ทอง คณะกรรมการฯ กล่าวว่า การจัดโครงการ “ สองล้อรวมใจสร้างโอกาสให้ผู้พิการทางสายตา : Big Bike Hatyai ครั้งที่ 1 ” ในครั้งนี้ ทางคณะผู้จัดมีความตั้งใจจะระดมทุนสร้างอาคารกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักเรียนตาบอดของโรงเรียนการศึกษาตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ พร้อมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเมืองหาดใหญ่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเฉพาะมาเลเซีย ซึ่งมีพื้นที่ติดกับจังหวัดสงขลา ซึ่งคาดว่าจะมีรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ หรือ บิ๊กไบค์ ทั้งจากประเทศไทยและประเทศมาเลเซียเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 3,000 คน

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมได้ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก