ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
1221 มบส.จัดบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่อาเซียน เตรียมน.ศ.-บุคลากรเพียบองค์ความรู้มุ่งสากล ข่าวประชาคมอาเซียน 557
1222 เตรียมเด็กสู่อาเซียน สร้าง′ทัศนคติที่ดี′ต่อเพื่อนบ้าน ข่าวประชาคมอาเซียน 440
1223 เร่งพัฒนาครูภาษาอังกฤษรับอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 535
1224 สังคมออนไลน์ และการสร้างประชาธิปไตยในอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 584
1225 กศน.อุบลฯเปิด"ศูนย์อาเซียนศึกษา" ข่าวประชาคมอาเซียน 627
1226 มรม.เดินหน้าอาเซียนสัญจร ข่าวประชาคมอาเซียน 423
1227 กศน.เพื่อนเรียนรู้: ของฟรีมีในโลก'กศน.อินเตอร์'ภาษาอังกฤษเพื่อคนไทย ก้าวสู่อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 1,198
1228 มสด.ปรับทัพคณาจารย์เพิ่มงานวิจัย เตรียมรับมืออาเซียน-สู่มหาวิทยาลัยในกำกับ ข่าวประชาคมอาเซียน 503
1229 ม.นเรศวร ปักธงเส้นทางการศึกษา “ไทย-พม่า” ข่าวประชาคมอาเซียน 458
1230 ศธ.เตรียมความพร้อมรับเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 431
1231 รุกสร้างเครือข่าย“ธุรกิจเพื่อสังคม”อาเซียน กลไกใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ข่าวประชาคมอาเซียน 439
1232 การพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ภาคอุสาหกรรม ข่าวประชาคมอาเซียน 498
1233 มรม.ติวบุคลากรท่องเที่ยว ข่าวประชาคมอาเซียน 451
1234 มอ.เปิดบ้านรับมหา'ลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ข่าวประชาคมอาเซียน 411
1235 สนุกเล่นสนุกรู้ สู่"พิพิธอาเซียน" ข่าวประชาคมอาเซียน 1,080
1236 มฟล.จัดอบรมวธ.อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 484
1237 ศธ.ตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาชวนพูดอังกฤษ โวเป็นแหล่งเรียนรู้ทันสมัยบริการสืบค้นข้อมูล ข่าวประชาคมอาเซียน 469
1238 อิงลิชโปรแกรมกศน.เตรียมคนไทยสู่อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 551
1239 บันทึกอาเซียน | ASEAN Diary : รางวัลสื่อป่าพรุอาเซียน 2013 “ป่าพรุเพื่อชีวิต” ข่าวประชาคมอาเซียน 571
1240 ประชาชนชาวอาเซียนกับความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 540

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก