ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กทม.เตรียมสอนภาษาอังกฤษ จีน มลายู

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

กรุงเทพมหานคร เตรียมสอนภาษาอังกฤษ จีน มลายู เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในศูนย์และโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม ทั้งหมด 29 แห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกทม. มีนโยบายเร่งด่วนในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จีน และมลายู ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยจะเปิดอบรมทั้ง 3 ภาษา ในศูนย์ฝึกอาชีพของกทม.ทั้งหมด 19 แห่ง และโรงเรียนฝึกอาชีพทั้งหมด 10 แห่ง โดยสำนักพัฒนาจะใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือนนับจากนี้ในการเตรียมการด้านข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ในการเปิดสอนประชาชนที่สมัครเข้าเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การเรียนการสอนจะเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้พูดสื่อสารได้

สำหรับในส่วนของการเรียนการสอนภาษามลายูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร นั้น อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการศึกษา ในเบื้องต้นจะเปิดสอนโรงเรียนนำร่อง 5 แห่งก่อนซึ่งจะเป็นโรงเรียนทางด้านฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีชาวมุสลิมอยู่อย่างหนาแน่น

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ 10 เมษายน 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก