ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
1201 มรม.เดินหน้าอาเซียนสัญจร ข่าวประชาคมอาเซียน 391
1202 กศน.เพื่อนเรียนรู้: ของฟรีมีในโลก'กศน.อินเตอร์'ภาษาอังกฤษเพื่อคนไทย ก้าวสู่อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 1,149
1203 มสด.ปรับทัพคณาจารย์เพิ่มงานวิจัย เตรียมรับมืออาเซียน-สู่มหาวิทยาลัยในกำกับ ข่าวประชาคมอาเซียน 462
1204 ม.นเรศวร ปักธงเส้นทางการศึกษา “ไทย-พม่า” ข่าวประชาคมอาเซียน 418
1205 ศธ.เตรียมความพร้อมรับเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 391
1206 รุกสร้างเครือข่าย“ธุรกิจเพื่อสังคม”อาเซียน กลไกใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ข่าวประชาคมอาเซียน 402
1207 การพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ภาคอุสาหกรรม ข่าวประชาคมอาเซียน 461
1208 มรม.ติวบุคลากรท่องเที่ยว ข่าวประชาคมอาเซียน 407
1209 มอ.เปิดบ้านรับมหา'ลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ข่าวประชาคมอาเซียน 380
1210 สนุกเล่นสนุกรู้ สู่"พิพิธอาเซียน" ข่าวประชาคมอาเซียน 1,013
1211 มฟล.จัดอบรมวธ.อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 451
1212 ศธ.ตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาชวนพูดอังกฤษ โวเป็นแหล่งเรียนรู้ทันสมัยบริการสืบค้นข้อมูล ข่าวประชาคมอาเซียน 429
1213 อิงลิชโปรแกรมกศน.เตรียมคนไทยสู่อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 516
1214 บันทึกอาเซียน | ASEAN Diary : รางวัลสื่อป่าพรุอาเซียน 2013 “ป่าพรุเพื่อชีวิต” ข่าวประชาคมอาเซียน 513
1215 ประชาชนชาวอาเซียนกับความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 502
1216 ศธ.เร่งเพิ่มความสามารถด้านภาษาให้สตรี-จัดตั้งศูนย์เรียนรู้สู่ AEC ข่าวประชาคมอาเซียน 451
1217 “พงศ์เทพ” เตรียมเสนอดันไทย ผู้นำด้านการศึกษาในอาเซียน ที่ประชุมซีเมค ข่าวประชาคมอาเซียน 433
1218 “พงศ์เทพ” ฝาก 3 แนว นำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ข่าวประชาคมอาเซียน 387
1219 ปรับรับอาเซียนที่'ร.ร.บ้านพะไล' ข่าวประชาคมอาเซียน 476
1220 ศธ.รุกสอนภาษาอาเซียนหญิงไทย ข่าวประชาคมอาเซียน 439

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก