ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทยหนุนเปิดเสรีดีไซเน่อร์รับตลาดเออีซี

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

ภาครัฐเร่งเจรจาเสนอภาคบริการออกแบบ-ดีไซเน่อร์ บรรจุเพิ่มในกลุ่มอาชีพมีทักษะเคลื่อนย้ายเสรีในตลาดอาเซียน

ม.ล คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสถาบันการส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเจรจากับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อผลักดันสายอาชีพภาคบริการกลุ่มนักออกแบบ หรือดีไซเน่อร์ ให้บรรจุเป็นกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในตลาดแรงงานอาเซียน ที่เตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี ๒๕๕๘

“กลุ่มสายอาชีพดังกล่าวจะมีความต้องการในตลาดสูง และสามารถหมุนเวียนเปลี่ยนกันได้ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน”

นักออกแบบไทยจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันรอบด้านทั้งความรู้ความสามารถในสายอาชีพและทางธุรกิจ เพื่อรองรับการแข่งขันในตลาดการออกแบบผลิตภัณฑ์ บริการ ที่จะขยายการเติบโตสูงในอนาคต โดยเฉพาะในตลาดใหม่อาเซียน เช่น เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ที่จะมีความต้องการในกลุ่มสินค้าการออกแบบสูง ในกลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ด้วยเป็นประเทศเปิดใหม่ทางเศรษฐกิจ “ ม.ล.คฑาทอง กล่าว

หลังจากเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี ๒๕๕๘ แล้ว จะมี ๗ สาขาวิชาชีพที่เคลื่อนย้ายแรงงานได้เสรีในอาเซียน ได้แก่ อาชีพวิศวกร อาชีพพยาบาล อาชีพสถาปนิก อาชีพการสำรวจ อาชีพนักบัญชี อาชีพทันตแพทย์ และ อาชีพแพทย์

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก