ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มหิดลกับจุฬาฯ ของไทย ติดอันดับ ๑o มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

มหาวิทยาลัย ๑o อันดับยอดเยี่ยมในอาเซียนประจำปี ๒๕๕๕ มีมหาวิทยาลัยของประเทศไทยติดอันดับ ๒ แห่ง มาเลเซียติดอันดับมากที่สุด ๔ แห่ง

เว็บไซต์ topuniversities.com จัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมในเอเชียประจำปี ๒๕๕๕ พบว่า ๑o มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมในอาเซียนนั้น มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในลำดับที่ ๔ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในลำดับที่ ๕ โดยมหาวิทยาลัยจากประเทศสิงคโปร์ ๒ แห่งได้ลำดับที่ 1 คือมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางได้ลำดับที่ ๒ ส่วนลำดับที่ ๓ ได้แก่มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย

ลำดับที่ ๖ ได้แก่มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย ตามมาด้วยมหาวิทยาลัยแห่งอินโดนีเซีย ลำดับที่ ๗ ลำดับต่อมา ได้แก่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งมาเลเซีย ในลำดับที่ ๑o

ในจำนวนชาติสมาชิกอาเซียน ๑o ประเทศ มีมหาวิทยาลัยของชาติสมาชิก 5 ประเทศที่ติดอันดับ ๑o มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยม เรียงตามลำดับสูงสุดได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ในแง่ปริมาณของมหาวิทยาลัยของประเทศที่ติดอันดับมากที่สุด ได้แก่ มาเลเซีย ๔ แห่ง ไทยและสิงคโปร์เท่ากัน คือ ๒ แห่ง อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์อย่างละ ๑ แห่ง

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ 17 พฤษภาคม 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก