ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
101 “Bike for Dad คนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 292
102 “งานวันคนพิการสากล ปี 2558” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 302
103 “ควันหลง Bike for Dad” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 277
104 การออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม (universal design) รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 331
105 “กิจกรรมย้อนรำลึกของ มิสเจนีวีฟ คอลฟีลด์” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 331
106 “ดนตรีกับชีวิตและเพลงของพ่อ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 371
107 “คุณพ่อที่พิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 309
108 นานาสาระ : แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 362
109 “แนวนโยบายสภาปฎิรูป” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 307
110 “มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 347
111 “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 738
112 “ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 383
113 “บทบาทของผู้นำสตรีพิการในการพัฒนาคนพิการในท้องถิ่น จ.ลำปาง” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 409
114 “พระเอก MV มือกลองที่มองไม่เห็น” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 398
115 “สารนายกรัฐมนตรีวันไม้เท้าขาว, อาชีพเกษตรกรรมของคนตาบอด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 366

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก