ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทเรียง วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
181 “งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙” บทความ 12 มกราคม 2017 326
182 “พระเอก MV มือกลองที่มองไม่เห็น” บทความ 3 กุมภาพันธ์ 2016 445
183 แอพฯ นำทางในอาคารเพื่อผู้พิการทางสายตา บทความ 23 กุมภาพันธ์ 2015 864
184 การช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้เข้าใจสิ่งที่อ่าน ตอนที่ 2 บทความ 26 กรกฎาคม 2012 573
185 “การเข้าถึงแหล่งทุนของคนพิการ” บทความ 18 กุมภาพันธ์ 2020 68
186 การสะกดคำ 18/09/2009 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 691
187 “การพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงของคนพิการ” บทความ 24 สิงหาคม 2017 262
188 โตโยต้าจับมือผู้สร้าง Segway ปัดฝุ่นโครงการวีลแชร์สมองกลขึ้นบันไดได้ บทความ 24 พฤษภาคม 2016 482
189 กำเนิดร่มพันธุ์ใหม่ ผู้ใช้พิมพ์ข้อความกลางสายฝนได้ บทความ 24 สิงหาคม 2015 472
190 ก.ไอซีที หนุนคนพิการได้เข้าถึงเทคโนโลยี บทความ 11 กรกฎาคม 2013 596
191 แนวทางในการทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตอนที่ 2 (02/02/2011) บทความ 25 กรกฎาคม 2012 700
192 “ศัยกภาพคนพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2016 349
193 ถาม-ตอบ : นักจิตวิทยา Simon Baron-Cohen เรื่องความห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นและศาสตร์แห่งความชั่วร้าย บทความ 25 มกราคม 2016 829
194 สหภาพพม่า (UNION OF MYANMMAR) บทความ 2 กันยายน 2013 685
195 ปัญหาบกพร่องทางการอ่านกับการสะกดคำ ตอนที่ 2 บทความ 26 กรกฎาคม 2012 1,413
196 “วันคนพิการสากล ตอนที่ 1” บทความ 16 มกราคม 2019 50
197 นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้กับปัญหาการสะกดคำ 04/09/2009 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 758
198 นานาสาระ : ประกันชีวิตสำหรับคนพิการ บทความ 11 กรกฎาคม 2017 273
199 การออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม (universal design) บทความ 25 เมษายน 2016 368
200 ม.มหิดลเจ๋ง!! ร่วมพัฒนาอุปกรณ์สุดคูล 'My Eye Memory' ส่งต่อความสุขให้ผู้พิการทางสายตา บทความ 5 สิงหาคม 2015 612

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก