ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทเรียง วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
181 รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนกันยายน 2560 บทความ 7 มีนาคม 2018 338
182 “งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙” บทความ 12 มกราคม 2017 332
183 “พระเอก MV มือกลองที่มองไม่เห็น” บทความ 3 กุมภาพันธ์ 2016 461
184 แอพฯ นำทางในอาคารเพื่อผู้พิการทางสายตา บทความ 23 กุมภาพันธ์ 2015 872
185 การช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้เข้าใจสิ่งที่อ่าน ตอนที่ 2 บทความ 26 กรกฎาคม 2012 583
186 “การเข้าถึงแหล่งทุนของคนพิการ” บทความ 18 กุมภาพันธ์ 2020 84
187 การสะกดคำ 18/09/2009 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 706
188 “การพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงของคนพิการ” บทความ 24 สิงหาคม 2017 274
189 โตโยต้าจับมือผู้สร้าง Segway ปัดฝุ่นโครงการวีลแชร์สมองกลขึ้นบันไดได้ บทความ 24 พฤษภาคม 2016 492
190 กำเนิดร่มพันธุ์ใหม่ ผู้ใช้พิมพ์ข้อความกลางสายฝนได้ บทความ 24 สิงหาคม 2015 481
191 ก.ไอซีที หนุนคนพิการได้เข้าถึงเทคโนโลยี บทความ 11 กรกฎาคม 2013 607
192 แนวทางในการทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตอนที่ 2 (02/02/2011) บทความ 25 กรกฎาคม 2012 712
193 “ศัยกภาพคนพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2016 359
194 ถาม-ตอบ : นักจิตวิทยา Simon Baron-Cohen เรื่องความห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นและศาสตร์แห่งความชั่วร้าย บทความ 25 มกราคม 2016 866
195 สหภาพพม่า (UNION OF MYANMMAR) บทความ 2 กันยายน 2013 702
196 ปัญหาบกพร่องทางการอ่านกับการสะกดคำ ตอนที่ 2 บทความ 26 กรกฎาคม 2012 1,439
197 “วันคนพิการสากล ตอนที่ 1” บทความ 16 มกราคม 2019 57
198 นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้กับปัญหาการสะกดคำ 04/09/2009 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 768
199 นานาสาระ : ประกันชีวิตสำหรับคนพิการ บทความ 11 กรกฎาคม 2017 283
200 การออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม (universal design) บทความ 25 เมษายน 2016 376

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก