ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์เรียงจากน้อยไปมาก ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
101 “การดำเนินงานของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา” บทความ 1 พฤศจิกายน 2019 103
102 “การช่วยเหลือเด็กออทิสติกที่ไม่สามารถเรียนได้” บทความ 5 พฤษภาคม 2020 41
103 “การจ้างงานคนพิการทางสติปัญญา จ.นครพนม” บทความ 18 มกราคม 2018 301
104 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” บทความ 12 มกราคม 2017 325
105 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” บทความ 27 กุมภาพันธ์ 2018 268
106 “การจ้างงานคนพิการของรัฐ” บทความ 7 กรกฎาคม 2016 411
107 “การขับเคลื่อนงานของคนพิการทางสติปัญญา จ.ระยอง” บทความ 25 ธันวาคม 2017 332
108 “การขับเคลื่อนกลุ่มคนพิการทางสติปัญญา จ.นครสวรรค์” บทความ 2 มีนาคม 2017 360
109 “กองทุนคนพิการที่ญี่ปุ่น” บทความ 6 กันยายน 2016 534
110 “MUSIC INSPIRES สถาบันดนตรีเพื่อคนพิการ” บทความ 18 กันยายน 2019 109
111 “Bike for Dad คนพิการ” บทความ 18 พฤษภาคม 2016 335
112 ไทยเจ๋ง!คิดค้นชุดแสดงผลอักษรเบรลล์ 10 เซลล์ช่วยคนตาบอด บทความ 18 มิถุนายน 2013 840
113 ใครกำลังทดสอบใครกันแน่? ตอนที่ 3 บทความ 21 กันยายน 2015 506
114 ใครกำลังทดสอบใครกันแน่? ตอนที่ 2 บทความ 14 กันยายน 2015 530
115 ใครกำลังทดสอบใครกันแน่? ตอนที่ 1 บทความ 7 กันยายน 2015 513
116 แอพฯ นำทางในอาคารเพื่อผู้พิการทางสายตา บทความ 23 กุมภาพันธ์ 2015 872
117 แรงจูงใจ (Motivation) กุญแจสู่ความสำเร็จทางการเรียน 08/09/2009 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 814
118 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับแนวทางทางกฎหมายและการปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ตอนที่ 9 บทความ 25 กรกฎาคม 2012 729
119 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับแนวทางทางกฎหมายและการปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ตอนที่ 8 บทความ 25 กรกฎาคม 2012 571
120 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับแนวทางทางกฎหมายและการปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ตอนที่ 7 บทความ 25 กรกฎาคม 2012 675

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก