ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์เรียง ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
301 ใครกำลังทดสอบใครกันแน่? ตอนที่ 2 บทความ 14 กันยายน 2015 531
302 ใครกำลังทดสอบใครกันแน่? ตอนที่ 3 บทความ 21 กันยายน 2015 507
303 ไทยเจ๋ง!คิดค้นชุดแสดงผลอักษรเบรลล์ 10 เซลล์ช่วยคนตาบอด บทความ 18 มิถุนายน 2013 841
304 “Bike for Dad คนพิการ” บทความ 18 พฤษภาคม 2016 336
305 “MUSIC INSPIRES สถาบันดนตรีเพื่อคนพิการ” บทความ 18 กันยายน 2019 110
306 “กองทุนคนพิการที่ญี่ปุ่น” บทความ 6 กันยายน 2016 535
307 “การขับเคลื่อนกลุ่มคนพิการทางสติปัญญา จ.นครสวรรค์” บทความ 2 มีนาคม 2017 361
308 “การขับเคลื่อนงานของคนพิการทางสติปัญญา จ.ระยอง” บทความ 25 ธันวาคม 2017 334
309 “การจ้างงานคนพิการของรัฐ” บทความ 7 กรกฎาคม 2016 413
310 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” บทความ 12 มกราคม 2017 326
311 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” บทความ 27 กุมภาพันธ์ 2018 270
312 “การจ้างงานคนพิการทางสติปัญญา จ.นครพนม” บทความ 18 มกราคม 2018 302
313 “การช่วยเหลือเด็กออทิสติกที่ไม่สามารถเรียนได้” บทความ 5 พฤษภาคม 2020 42
314 “การดำเนินงานของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา” บทความ 1 พฤศจิกายน 2019 104
315 “การดูแลเด็กพิเศษทางสติปัญญา ตอนที่ 1” บทความ 2 กรกฎาคม 2019 130
316 “การดูแลเด็กพิเศษทางสติปัญญา ตอนที่ 2” บทความ 8 กรกฎาคม 2019 121
317 “การตั้งศูนย์บริการคนพิการ” บทความ 26 พฤษภาคม 2016 425
318 “การประกาศอิสรภาพของคนพิการ” บทความ 5 กันยายน 2019 120
319 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าของคนพิการ” บทความ 20 พฤศจิกายน 2017 259
320 “การพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงของคนพิการ” บทความ 24 สิงหาคม 2017 275

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก