ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อุปกรณ์ครบวงจรช่วย “ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก”

หนังสือพิมพ์ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 7 พฤษภาคม 2558
ทีมนักศึกษาผู้พัฒนา
 
ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกมีลุ้นใช้ ‘ชุดอุปกรณ์ช่วยเรื่องการเดินอย่างครบวงจร’ นักศึกษา มจธ. รวมตัวสร้างต้นแบบชุดอุปกรณ์ช่วยผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกอย่างครบวงจรด้วยอุปกรณ์ตรวจจับองศาการเดิน และระบบการแจ้งเตือนไปยังญาติผู้ป่วยเมื่อเกิดอุบัติเหตุพร้อมเก็บบันทึกข้อมูลด้านพัฒนาการการเดินอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ในการรักษาของแพทย์
       
        “อัมพาตครึ่งซีก” เป็นหนึ่งในอาการป่วยที่ไม่มีใครปรารถนาที่จะเป็น อาการเหล่านี้เกิดจากการจากความผิดปกติของการไหลเวียนเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง หรือหลอดเลือดสมองตีบตัน (Stroke) ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น อุบัติเหตุกระทบกระเทือนที่ศีรษะอย่างรุนแรง หรือผู้ที่มีโรคความดันโลหิตเป็นโรคประจำตัว ซึ่งในประเทศไทยเองอาการของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกมีหลายระดับ และมีความต้องการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือที่แตกต่างกันไป แต่อุปกรณ์เพียงชนิดเดียวอาจไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของผู้ป่วยทุกคน หรือไม่ตรงต่อสถานการณ์ที่ผู้ป่วยต้องการ แต่ล่าสุดก็มีการออกแบบอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกขึ้นมาในรูปแบบที่แยกออกเป็นโมดูล
       
       นักศึกษา 6 คน จากสถาบันวิทยากรหุ่นยนต์ภาคสนามและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ที่รวมตัวกันเฉพาะกิจในชื่อทีม iNoidอย่าง นายวิษณุ จูธารี  นายอธิราช ภุมมะภูติ  นายฉัตริยะ จริยวจี  นายพชร โรจนดิษกุล  นายสุวัฒน์ แซ่ก๊วย  และ นายณรัฐ ไวยาวัจมัย เพื่อร่วมกันพัฒนาผลงาน “ชุดอุปกรณ์ช่วยเรื่องการเดินของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกแบบแยกโมดูล”โดยนายฉัตริยะ หรือน้องเจ็ท กล่าวว่า ชุดอุปกรณ์ที่พวกเขาออกแบบขึ้นนั้นเป็นระบบที่ประกอบด้วยอุปกรณ์หน่วยย่อย (Module) ที่มีความสามารถแตกต่างกัน เช่น อุปกรณ์สำหรับวัดและประเมินการเดินของผู้ป่วย การแจ้งเตือน และการเรียกขอความช่วยเหลือ ซึ่งสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือจะใช้ร่วมกันทั้งหมดก็ได้
       
       ระบบของชุดอุปกรณ์ช่วยเรื่องการเดินของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก แบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ ส่วนแรกเป็นอุปกรณ์ที่ติดตัวผู้ป่วย แบ่งเป็นอุปกรณ์ตรวจจับ และแจ้งเตือน 3 ระยะ โดยส่วนที่หนึ่งคืออุปกรณ์ตรวจจับการเดินที่ติดตัวผู้ป่วย มีทั้งหมดสามชิ้นได้แก่อุปกรณ์สำหรับติดที่ขาทั้งสองข้าง โดยออกแบบให้มีเซ็นเซอร์ที่คอยตรวจจับลักษณะการเดินของผู้ป่วยซึ่งมีลักษณะการเดินแบบเหวี่ยงขาไปด้านข้างที่แตกต่างจากการเดินของคนปกติผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตครึ่งซีกจะต้องผ่านการฝึกเดินในท่าที่ถูกต้องจากโรงพยาบาลและหากมีการเดินที่ผิดท่าทางอุปกรณ์นี้จะทำการแจ้งเตือนให้ผู้ป่วยรู้ตัวและปรับท่าการเดินใหม่ทันที
       
       นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์ชิ้นที่ติดไว้ใต้ฝ่าเท้าเพื่อวัดแรงกดและจุดลงน้ำหนักของเท้าระหว่างเดินซึ่งค่าที่อุปกรณ์อ่านได้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับแพทย์ในการวิเคราะห์อาการคนไข้ได้เป็นอย่างดี และอุปกรณ์ที่ติดตัวคนไข้อีกชิ้นจะติดอยู่ที่หน้าอกเพื่อวัดองศาลำตัวของผู้ป่วยหากเซ็นเซอร์จับค่าที่ผิดปกติหรือมีการเอียงมากกว่าปกติแสดงว่าผู้ป่วยอาจกำลังจะล้ม หรืออยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสม เช่นก้มนานเกินไป โดยอุปกรณ์จะมีการส่งเสียงเตือน แต่หากผู้ป่วยล้มลงไปแล้วอุปกรณ์จะส่งสัญญาณผ่านระบบไว-ไฟไปยังระบบ
       
       ส่วนที่สองคืออุปกรณ์สนับสนุนผู้ป่วยภายในบ้าน (Global Connector) ในระยะ 15 เมตร อุปกรณ์จะแจ้งเตือนด้วยเสียงดังภายในบ้านในกรณีที่ผู้ป่วยล้มเพื่อให้ญาติรับรู้และมาช่วยเหลือได้ทันในกรณีที่ผู้ป่วยล้มและหมดสติสัญญาณจะดังขึ้นอัตโนมัติ แต่หากผู้ป่วยยังมีสติก็สามารถกดปุ่มเพื่อขอความช่วยเหลือจากอุปกรณ์ที่ติดกับตัวผู้ป่วยได้ทันที และเมื่อเกิดการแจ้งเตือนอุปกรณ์จะส่งสัญญาณต่อไปยังระบบ
       
       ส่วนที่สามคือเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของผู้ป่วยรวมถึงการรับข้อมูลมาเพื่อแจ้งเตือนต่อไปยังมือถือของญาติผู้ป่วยผ่านแอพพลิเคชั่นที่ชื่อว่า iStroke ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในกรณีที่ญาติไม่ได้อยู่บ้านกับผู้ป่วย หรือผู้ป่วยอยู่บ้านคนเดียวโดยทันทีที่มีการแจ้งเตือนแอพพลิเคชั่นจะแสดงตำแหน่งที่ผู้ป่วยอยู่ มีปุ่มโทรด่วนไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อเรียกรถพยาบาล และมี GPS ที่จะแสดงเส้นทางจากตำแหน่งที่ญาติจะสามารถเดินทางไปหาผู้ป่วยได้รวดเร็วที่สุด นอกจากนั้นข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับผู้ป่วยจากการตรวจจับของเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆ จะถูกส่งไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลของโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยลงทะเบียนรักษาไว้เพื่อความสะดวกต่อการวิเคราะห์อาการและการรักษาของแพทย์
       
       นอกจากนั้นนายวิษณุ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าชุดอุปกรณ์ช่วยเรื่องการเดินของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกแบบแยกโมดูล ที่พวกเขาออกแบบมานั้นเป็นการออกแบบเพื่อให้ครอบคลุมปัญหาของผู้ป่วยมากที่สุด โดยถึงแม้จะผ่านการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (Thailand Innovative for Assistive Technology 2014) มาแล้ว และสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศในช่วงเดือนที่ผ่านมาได้แต่ก็ยังคงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงในหลายส่วน อาทิ ตัวอุปกรณ์สำหรับติดตัวผู้ป่วยก็ต้องพัฒนาให้มีขนาดกระทัดรัดขึ้นอีก รวมถึงการประสานกับทางโรงพยาบาล เป็นต้น  เนื่องจากการประกวดครั้งนี้ไม่มีทีมใดที่ได้รางวัลชนะเลิศ เพราะไม่มีทีมใดที่สามารถพัฒนานวัตกรรมสำเร็จสมบูรณ์จนถึงขั้นนำมาใช้งานได้จริงทันที ซึ่งผลงานของทีม iNoidเองก็เช่นกันที่เป็นเพียงอุปกรณ์ต้นแบบที่สามารถใช้งานได้แต่ยังไม่สมบูรณ์จึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงกันต่อไป 
แนวคิดของชุดอุปกรณ์ช่วยเรื่องการเดินอย่างครบวงจร


อุปกรณ์ต้นแบบ
แอปพลิเคชั่น

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก