ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
121 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงาน "วันคนพิการสากล” ข่าวประจำวัน 554
122 เปิดตัวหนังสือภาพความสำเร็จ "พาราลิมปิก 2012" ข่าวประจำวัน 552
123 พมจ.มหาสารคามจัดงานวันคนพิการสากล เปิดโอกาส สร้างศักยภาพแก่ผู้พิการ ข่าวประจำวัน 550
124 มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนเชิญชวนใส่เสื้อดอกบานชื่นถวายพระพร ข่าวประชาสัมพันธ์ 548
125 ก.แรงงานจับมือสสส.มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ข่าวประจำวัน 548
126 จ.แพร่ มอบทุนอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ข่าวประจำวัน 547
127 บริษัท โมเดิร์น โมดูลาร์ จำกัด ต้องการรับผู้ที่พอช่วยเหลือตัวเองได้ ข่าวสมัครงาน 545
128 จัดทำคู่มือเตรียมรับภัยพิบัติ สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น ข่าวประจำวัน 544
129 ปั้น"ลูกอัจฉริยะ" เด็กแอสเพอร์เกอร์ ข่าวประจำวัน 544
130 คมนาคมสนับสนุนการก่อสร้างสะพานลอยสำหรับคนพิการแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน ข่าวประจำวัน 543
131 สโมสรโรตารีเมืองชัยนาท มอบรถเข็นให้แก่ผู้พิการ ข่าวประจำวัน 540
132 ขยายเวลาใช้แท็กซี่สำหรับผู้พิการฟรีไปถึงสิ้นเดือน มี.ค.นี้ ข่าวประจำวัน 539
133 จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 4 ข่าวสมัครงาน 538
134 นักจัดรายการวิทยุพิการ ชนะเลิศประกวดเผยแพร่คำขวัญความซื่อสัตย์สุจริต ข่าวประจำวัน 537
135 บริษัท ไทยพาฝัน จำกัด (สาขาพระราม 2) เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป 10 อัตรา ข่าวสมัครงาน 535
136 ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต รับผู้พิการที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทำงานกับ ท็อปส์ ทุกสาขา ข่าวสมัครงาน 535
137 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการและการออกบัตรการกำหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ การขอสละสิทธิของคนพิการและอายุบัตรประจำตัวคนพิการ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2554 กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 534
138 บทบาท“ผู้นำนักศึกษา”รุ่นใหม่ เตรียมพร้อมสู่อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 534
139 คมนาคมหนุน 15 ล.สร้างสะพานลอยคนพิการแห่งแรกริมสุขุมวิทพัทยา ข่าวประจำวัน 533
140 บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด ต้องการรับคนพิการทำงาน ข่าวสมัครงาน 533

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก