ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการมอบที่ดินเพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ลงข่าว: 06/08/13

พิธีรับมอบที่ดินเพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปิดกิจกรรม “ปลูกข้าว ปลูกปัญญา” ของโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี

วันนี้ (5 สิงหาคม 2556) เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พระคุณเจ้าพระครูอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบที่ดิน เพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพิธีเปิดกิจกรรม “ปลูกข้าว ปลูกปัญญา” ของโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี โดยมีนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และ ดร.สุรัฐ ศิลปะอนันต์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับมอบที่ดิน เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของคนพิการทางสติปัญญาและเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กพิการ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ สโมสรไลออนส์ สโมสรโรตารี่ ประชาชน เข้าร่วมพิธีสำหรับที่ดินที่จัดซื้อ ใช้ทุนในการทอดผ้าป่ามหากุศล โดยพระคุณเจ้าพระครูอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และมูลนิธิส่งเสริมอาชีพเด็กพิการทางสติปัญญาฯ ร่วมกันจัดขึ้น

ส่วนกิจกรรม “การปลูกข้าว ปลูกปัญญา” เป็นการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อการมีงามทำ การจัดทำแหล่งเรียนรู้เรื่องการเกษตรนี้ จะทำให้เด็กพิการได้อยู่ใกล้ธรรมชาติ เป็นผลดีกับสมอง อารมณ์ของเด็กและยังให้ได้รับการฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะซึ่งนักเรียนที่จบการศึกษาออกไปแล้ว ไม่สามารถเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ จำเป็นต้องไปประกอบอาชีพกับครอบครัวหรือในสถานประกอบการ จะได้ไม่เป็นภาระต่อสังคม และผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก