ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา รับสมัครผู้พิการเข้าเรียนภาคเรียนที่ 2

วันที่ลงข่าว: 01/08/13

 

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา รับสมัครผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ไม่เสียค่าเรียน ที่พักและอาหาร เปิดสอบสนามต่างจังหวัด 8 แห่ง ในเดือนกันยายน และที่ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา วันที่ 2 ตุลาคม

 

นายอุดมเดช ชูรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา แจ้งว่า โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เป็นโรงเรียนฝึกวิชาชีพหลายหลักสูตรให้กับคนพิการทางการเคลื่อนไหว เช่น แขนขาด ขาขาด อัมพาต โปลิโอ โดยนักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตลอดระยะเวลาการเรียน 2 ปี จบแล้วจัดหางานให้ หลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนประกอบด้วย อีเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์ เว็บมาสเตอร์ ดูแลระบบเครือข่าย) คอมพิวเตอร์และการจัดการธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) เทคโนโลยีการเขียนแบบแม่พิมพ์ ใช้เวลาเรียน 2 ปี นอกจากนี้ยังเปิดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับหญิงพิการขาดโอกาส อายุ 17 ปีขึ้นไป จนจบการศึกษาขั้นบังคับ อีกด้วย 

 

สำหรับการรับนักเรียนใหม่ของโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ จัดสอบรับนักเรียนใหม่ 2 ช่วง ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน และเดือนกันยายน – ตุลาคม โดยมีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ซึ่งในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มีการสอบคัดเลือกที่โรงเรียนอาชีวศึกษาพระมหาไถ่ พัทยา ในวันที่ 2 ตุลาคม และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คนพิการที่อยู่ในจังหวัดห่างไกล โรงเรียนจึงจัดสอบนอกสถานที่ โดยจะทำการสอบช่วงเดือนกันยายน ใน 8 จังหวัด ได้แก่ วันที่ 4 กันยายน ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6 กันยายน ที่ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 10 กันยายน ที่ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา วันที่ 11 กันยายน ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์จังหวัดขอนแก่น วันที่ 13 กันยายน ที่ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 18 กันยายน ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 20 กันยายน ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวันที่ 30 กันยายน ที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่หนองคาย

 

ผู้พิการที่สนใจสมัครสอบเข้าเรียนวิชาชีพ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เลขที่ 440 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3871 6247-9 ต่อ 6202 หรือ 08 6616 3501

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก