ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้าเรียงจากน้อยไปมาก จำนวนผู้เข้าชม
101 “งานสมัชชา คนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” บทความ 7 ธันวาคม 2016 311
102 “ศัยกภาพคนพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2016 299
103 “สังคมผู้สูงอายุ” บทความ 24 พฤศจิกายน 2016 312
104 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 289
105 “สิ่งอำนวยความสะดวก” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 281
106 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 293
107 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 292
108 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” บทความ 21 ตุลาคม 2016 312
109 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ บทความ 7 ตุลาคม 2016 302
110 “การศึกษาของเด็กพิการและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่” บทความ 5 ตุลาคม 2016 316
111 “ผลของการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวที่ลูกมีอาชีพตาม กม. จ้างงานคนพิการ ม.33 และ 35” บทความ 29 กันยายน 2016 247
112 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” บทความ 29 กันยายน 2016 313
113 ตลาดงานคนพิการออนไลน์ บทความ 22 กันยายน 2016 336
114 “สภาพแวดล้อม” บทความ 22 กันยายน 2016 288
115 “กองทุนคนพิการที่ญี่ปุ่น” บทความ 6 กันยายน 2016 430
116 “การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา” บทความ 2 สิงหาคม 2016 342
117 “อาชีพขายตรง” บทความ 26 กรกฎาคม 2016 294
118 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” บทความ 14 กรกฎาคม 2016 339
119 “การจ้างงานคนพิการของรัฐ” บทความ 7 กรกฎาคม 2016 343
120 “พระคุณครู”ตอนที่ 2 บทความ 28 มิถุนายน 2016 306

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก