ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
61 “ผลกระทบเหยื่อเมาแล้วขับ” บทความ 25 พฤษภาคม 2017 235
62 “อ.มณเฑียร บุญตัน กรรมการสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ” บทความ 19 พฤษภาคม 2017 254
63 ถุงมืออัจฉริยะผลงานไทยช่วยคนตาบอดรับรู้สิ่งกีดขวาง บทความ 15 พฤษภาคม 2017 427
64 “สิทธิคนพิการ ตอน 2” บทความ 4 พฤษภาคม 2017 250
65 “สิทธิคนพิการ ตอน 1” บทความ 20 เมษายน 2017 264
66 เด็กพิเศษ...ทำผิดกติกา ใครกันต้องรับผิดชอบ?? บทความ 19 เมษายน 2017 421
67 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 2” บทความ 5 เมษายน 2017 251
68 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 1” บทความ 23 มีนาคม 2017 258
69 “ครอบครัวและสังคมให้การยอมรับคนพิการทางจิต” บทความ 21 มีนาคม 2017 257
70 “การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดใหม่ ตอน 2” บทความ 15 มีนาคม 2017 278
71 “การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดใหม่ ตอน 1” บทความ 8 มีนาคม 2017 263
72 “การขับเคลื่อนกลุ่มคนพิการทางสติปัญญา จ.นครสวรรค์” บทความ 2 มีนาคม 2017 284
73 สำเร็จ! นักศึกษาจีนประดิษฐ์ “หุ่นยนต์แปลงเสียงเป็นภาษามือ” เล็งติดตั้งตามสถานที่สาธารณะช่วยคนเป็นใบ้หูหนวก บทความ 2 มีนาคม 2017 483
74 “มาตรา 35” บทความ 28 กุมภาพันธ์ 2017 228
75 “สร้างศักยภาพคนพิการในชุมชน” บทความ 22 กุมภาพันธ์ 2017 293
76 “คนพิการทางสติปัญญากับการเดินแบบ” บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2017 246
77 “ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า” บทความ 9 กุมภาพันธ์ 2017 263
78 “ดนตรีพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ” บทความ 27 มกราคม 2017 270
79 “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรีพิการ” บทความ 23 มกราคม 2017 282
80 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” บทความ 18 มกราคม 2017 296

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก