ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชมเรียง
21 “เงินสงเคราะห์ - ปรับที่อยู่ผู้พิการ” ที่หายไป บทความ 1 มิถุนายน 2018 203
22 “ไม้เท้าอัจฉริยะ” ฝีมือ นร.เมืองร้อยเอ็ด บอกอันตรายผู้พิการสายตา 3 ระดับ บทความ 24 กันยายน 2018 204
23 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ผู้ทรงเป็นอัครศิลปิน “คีตราชัน” บทความ 27 ตุลาคม 2017 206
24 “มิสเจเนวีฟ คอลฟีลด์” บทความ 16 พฤศจิกายน 2017 207
25 สตรีพิการดีเด่น ปี ๒๕๕๙ บทความ 8 กันยายน 2017 207
26 เพลง "ทำดีเพื่อพ่อ" และร้องเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บทความ 12 ตุลาคม 2017 208
27 ผลิตขาเทียมจากถุงน่องใช้แล้ว บทความ 6 มิถุนายน 2018 211
28 “การพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงของคนพิการ” บทความ 24 สิงหาคม 2017 215
29 สถาบันทันตกรรมนำเด็นทัลแพลตฟอร์มให้บริการทำฟันผู้ป่วยเก้าอี้ล้อเลื่อน บทความ 10 มกราคม 2018 215
30 บริษัท ฮุนได เปิดตัวอุปกรณ์ช่วยเดินให้ผู้ป่วยอัมพาตให้สามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง บทความ 9 มกราคม 2018 216
31 นานาสาระ การเรียนรู้ทักษะการปรับตัวในสังคม บทความ 26 มกราคม 2018 216
32 “พระราชดำรัสของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” บทความ 11 ตุลาคม 2017 217
33 การพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บทความ 7 กุมภาพันธ์ 2018 217
34 รู้ไหม...สิทธิผู้พิการ มีมากกว่า “เบี้ยยังชีพ” บทความ 31 พฤษภาคม 2018 217
35 “การส่งเสริมการอ่านของคนพิการ” บทความ 8 มีนาคม 2018 219
36 “การจ้างงานคนพิการทางสติปัญญา จ.นครพนม” บทความ 18 มกราคม 2018 222
37 “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ได้หยุดที่ความพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2017 222
38 “พระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ” บทความ 26 กันยายน 2017 223
39 การส่งเสริมให้คนพิการได้รับการศึกษา บทความ 21 กุมภาพันธ์ 2018 225
40 “สรุป 5 ข่าวที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ บทความ 30 พฤศจิกายน 2017 225

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก