ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชมเรียง
21 “งานวิจัย ของสภาการศึกษา ตอน 1” บทความ 13 สิงหาคม 2021 28
22 “พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10” บทความ 13 สิงหาคม 2021 34
23 “สมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 22 , งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” บทความ 29 กรกฎาคม 2021 35
24 เส้นทางชีวิตของสตรีพิการ บทความ 12 กรกฎาคม 2021 38
25 การขับเคลื่อนงานของสมาคมคนหูหนวกในอนาคต บทความ 1 มิถุนายน 2021 43
26 โครงการS2S Fly High บทความ 14 พฤษภาคม 2021 45
27 นานาสาระ 13 ข้อที่ต้องรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมฯ บทความ 14 พฤษภาคม 2021 53
28 “วันครอบครัว” บทความ 3 พฤษภาคม 2021 61
29 “องค์กรแห่งความเข้มแข็ง จ.เชียงใหม่ (สมาคมคนตาบอด)” บทความ 23 กุมภาพันธ์ 2021 63
30 นานาสาระ โรคลมแดด บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2021 71
31 “วันผู้สูงอายุ” บทความ 2 มีนาคม 2021 74
32 “รางวัลปกรณ์อังสุขศรี” บทความ 3 กุมภาพันธ์ 2021 83
33 การแข่งขันกีฬาไอวาสเวิลด์เกมส์ 2020 บทความ 16 ธันวาคม 2020 89
34 โรคเด็กหัวเล็ก บทความ 3 กุมภาพันธ์ 2021 91
35 “มุมมองการสอนลูกพิการ” บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2021 91
36 เกร็ดความรู้ เทคนิคการป้องกันไข้หวัดใหญ่ บทความ 4 ธันวาคม 2020 93
37 “การให้ความรู้เรื่องเพศกับลูก” บทความ 15 ธันวาคม 2020 98
38 “การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของเด็กหญิงและสตรีพิการ” บทความ 10 พฤศจิกายน 2020 104
39 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 27 พฤศจิกายน 2020 109
40 “สมัชชาออทิสติก” บทความ 17 พฤศจิกายน 2020 110

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก