ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชมเรียง
21 “อาชีพคนพิการทางสติปัญญา” บทความ 6 สิงหาคม 2019 85
22 “อาชีพคนพิการตามมาตรา 35” บทความ 17 มิถุนายน 2019 87
23 “การดูแลเด็กพิเศษทางสติปัญญา ตอนที่ 1” บทความ 2 กรกฎาคม 2019 89
24 “แนวทางในการประสบความสำเร็จในการส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.สระแก้ว” บทความ 16 พฤษภาคม 2018 182
25 “พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” บทความ 20 ตุลาคม 2017 216
26 “เงินกองทุนของคนพิการ” บทความ 14 มีนาคม 2018 220
27 นานาสาระ : บริษัท ฮุนได เปิดตัวอุปกรณ์ช่วยเดินให้ผู้ป่วยอัมพาตให้สามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง บทความ 9 มกราคม 2018 220
28 ฟอร์ด นำเสนอหน้าต่างอัจฉริยะ เปิดโลกการมองเห็นให้แก่ผู้พิการทางสายตา บทความ 17 พฤษภาคม 2018 224
29 สตรีพิการดีเด่น ปี ๒๕๕๙ บทความ 8 กันยายน 2017 231
30 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าของคนพิการ” บทความ 20 พฤศจิกายน 2017 231
31 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ผู้ทรงเป็นอัครศิลปิน “คีตราชัน” บทความ 27 ตุลาคม 2017 231
32 อย่าปล้น...คนพิการ บทความ 4 มิถุนายน 2018 233
33 เพลง "ทำดีเพื่อพ่อ" และร้องเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บทความ 12 ตุลาคม 2017 233
34 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” บทความ 27 กุมภาพันธ์ 2018 233
35 “มิสเจเนวีฟ คอลฟีลด์” บทความ 16 พฤศจิกายน 2017 234
36 นานาสาระ การเรียนรู้ทักษะการปรับตัวในสังคม บทความ 26 มกราคม 2018 238
37 “การพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงของคนพิการ” บทความ 24 สิงหาคม 2017 240
38 สถาบันทันตกรรมนำเด็นทัลแพลตฟอร์มให้บริการทำฟันผู้ป่วยเก้าอี้ล้อเลื่อน บทความ 10 มกราคม 2018 240
39 “พระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ” บทความ 26 กันยายน 2017 242
40 บริษัท ฮุนได เปิดตัวอุปกรณ์ช่วยเดินให้ผู้ป่วยอัมพาตให้สามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง บทความ 9 มกราคม 2018 246

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก