ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียง เข้าชม
41 ออสเตรเลียร่วมมือไทยยกคุณภาพอาชีวศึกษา 369
42 อาเซียนเสนอเชื่อมโยงข้อมูลแรงงานภูมิภาคร่วมกัน 358
43 อุดมศึกษาแจกทุนเด็กไทยเรียนอาเซียน 443
44 เตรียมเปิดโรงเรียนมวยไทยลุมพินีรับอาเซียน 430
45 เพิ่มสอนอาชีวะการโรงแรมสร้างคนรับเออีซี 359
46 เร่งผลิตคนโลจิสติกส์รองรับตลาดเออีซี 382
47 เร่งแก้วิกฤตขาดนักแปลเฉพาะทางตอบสนองประชาคมอาเซียน 413
48 แนวโน้มอาเซียนเรียนข้ามศาสตร์มากขึ้น 397
49 ไทยปรับระบบพัฒนากำลังคนอุตสาหกรรมรถยนต์ 414
50 ไทยฝึกวิชาชีพแรงงานเพื่อนบ้านชายแดนรองรับเศรษฐกิจอาเซียน 396
51 ไทยร่วมกับออสเตรเลียยกระดับมาตรฐานวิศวกรรม 436
52 ไทยวิจัยทิศทางทรัพยากรคนรับอาเซียนบวก ๖ 427
53 ไทยสร้างภาคีร่วมมือด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียน 404
54 ไทยเร่งขยายไมซ์โตข้ามแดนอาเซียน 400
55 ไทยเร่งพัฒนานักบัญชีก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 457
56 ไทยเล็งพัฒนาเป็นจุดศูนย์กลางผลิตบุคลากรแพทย์ 359
57 ๕ ยุทธศาสตร์มหาดไทยสู่อาเซียน 383
58 “พงศ์เทพ” ฝาก 3 แนว นำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 482
59 "ครูสอนภาษาอังกฤษ"...วิกฤตการศึกษาไทย? 723
60 "บิ๊กตู่" ชง 3 ข้อมุ่งสู่ประชาคมศก.เอเชียตะวันออก ยินดีพัฒนาการคาบสมุทรเกาหลี 134

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก