ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียง เข้าชม
41 ออสเตรเลียร่วมมือไทยยกคุณภาพอาชีวศึกษา 305
42 อาเซียนเสนอเชื่อมโยงข้อมูลแรงงานภูมิภาคร่วมกัน 293
43 อุดมศึกษาแจกทุนเด็กไทยเรียนอาเซียน 367
44 เตรียมเปิดโรงเรียนมวยไทยลุมพินีรับอาเซียน 367
45 เพิ่มสอนอาชีวะการโรงแรมสร้างคนรับเออีซี 307
46 เร่งผลิตคนโลจิสติกส์รองรับตลาดเออีซี 305
47 เร่งแก้วิกฤตขาดนักแปลเฉพาะทางตอบสนองประชาคมอาเซียน 346
48 แนวโน้มอาเซียนเรียนข้ามศาสตร์มากขึ้น 343
49 ไทยปรับระบบพัฒนากำลังคนอุตสาหกรรมรถยนต์ 366
50 ไทยฝึกวิชาชีพแรงงานเพื่อนบ้านชายแดนรองรับเศรษฐกิจอาเซียน 335
51 ไทยร่วมกับออสเตรเลียยกระดับมาตรฐานวิศวกรรม 361
52 ไทยวิจัยทิศทางทรัพยากรคนรับอาเซียนบวก ๖ 376
53 ไทยสร้างภาคีร่วมมือด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียน 337
54 ไทยเร่งขยายไมซ์โตข้ามแดนอาเซียน 328
55 ไทยเร่งพัฒนานักบัญชีก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 380
56 ไทยเล็งพัฒนาเป็นจุดศูนย์กลางผลิตบุคลากรแพทย์ 308
57 ๕ ยุทธศาสตร์มหาดไทยสู่อาเซียน 313
58 “พงศ์เทพ” ฝาก 3 แนว นำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 397
59 "ครูสอนภาษาอังกฤษ"...วิกฤตการศึกษาไทย? 656
60 "บิ๊กตู่" ชง 3 ข้อมุ่งสู่ประชาคมศก.เอเชียตะวันออก ยินดีพัฒนาการคาบสมุทรเกาหลี 80

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก