ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียง เข้าชม
41 ออสเตรเลียร่วมมือไทยยกคุณภาพอาชีวศึกษา 345
42 อาเซียนเสนอเชื่อมโยงข้อมูลแรงงานภูมิภาคร่วมกัน 333
43 อุดมศึกษาแจกทุนเด็กไทยเรียนอาเซียน 410
44 เตรียมเปิดโรงเรียนมวยไทยลุมพินีรับอาเซียน 405
45 เพิ่มสอนอาชีวะการโรงแรมสร้างคนรับเออีซี 340
46 เร่งผลิตคนโลจิสติกส์รองรับตลาดเออีซี 351
47 เร่งแก้วิกฤตขาดนักแปลเฉพาะทางตอบสนองประชาคมอาเซียน 386
48 แนวโน้มอาเซียนเรียนข้ามศาสตร์มากขึ้น 380
49 ไทยปรับระบบพัฒนากำลังคนอุตสาหกรรมรถยนต์ 397
50 ไทยฝึกวิชาชีพแรงงานเพื่อนบ้านชายแดนรองรับเศรษฐกิจอาเซียน 376
51 ไทยร่วมกับออสเตรเลียยกระดับมาตรฐานวิศวกรรม 407
52 ไทยวิจัยทิศทางทรัพยากรคนรับอาเซียนบวก ๖ 406
53 ไทยสร้างภาคีร่วมมือด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียน 381
54 ไทยเร่งขยายไมซ์โตข้ามแดนอาเซียน 370
55 ไทยเร่งพัฒนานักบัญชีก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 424
56 ไทยเล็งพัฒนาเป็นจุดศูนย์กลางผลิตบุคลากรแพทย์ 338
57 ๕ ยุทธศาสตร์มหาดไทยสู่อาเซียน 356
58 “พงศ์เทพ” ฝาก 3 แนว นำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 445
59 "ครูสอนภาษาอังกฤษ"...วิกฤตการศึกษาไทย? 689
60 "บิ๊กตู่" ชง 3 ข้อมุ่งสู่ประชาคมศก.เอเชียตะวันออก ยินดีพัฒนาการคาบสมุทรเกาหลี 116

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก