ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียง เข้าชม
41 ออสเตรเลียร่วมมือไทยยกคุณภาพอาชีวศึกษา 298
42 อาเซียนเสนอเชื่อมโยงข้อมูลแรงงานภูมิภาคร่วมกัน 286
43 อุดมศึกษาแจกทุนเด็กไทยเรียนอาเซียน 361
44 เตรียมเปิดโรงเรียนมวยไทยลุมพินีรับอาเซียน 361
45 เพิ่มสอนอาชีวะการโรงแรมสร้างคนรับเออีซี 300
46 เร่งผลิตคนโลจิสติกส์รองรับตลาดเออีซี 300
47 เร่งแก้วิกฤตขาดนักแปลเฉพาะทางตอบสนองประชาคมอาเซียน 335
48 แนวโน้มอาเซียนเรียนข้ามศาสตร์มากขึ้น 332
49 ไทยปรับระบบพัฒนากำลังคนอุตสาหกรรมรถยนต์ 358
50 ไทยฝึกวิชาชีพแรงงานเพื่อนบ้านชายแดนรองรับเศรษฐกิจอาเซียน 327
51 ไทยร่วมกับออสเตรเลียยกระดับมาตรฐานวิศวกรรม 354
52 ไทยวิจัยทิศทางทรัพยากรคนรับอาเซียนบวก ๖ 368
53 ไทยสร้างภาคีร่วมมือด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียน 325
54 ไทยเร่งขยายไมซ์โตข้ามแดนอาเซียน 318
55 ไทยเร่งพัฒนานักบัญชีก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 375
56 ไทยเล็งพัฒนาเป็นจุดศูนย์กลางผลิตบุคลากรแพทย์ 302
57 ๕ ยุทธศาสตร์มหาดไทยสู่อาเซียน 302
58 “พงศ์เทพ” ฝาก 3 แนว นำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 386
59 "ครูสอนภาษาอังกฤษ"...วิกฤตการศึกษาไทย? 645
60 "บิ๊กตู่" ชง 3 ข้อมุ่งสู่ประชาคมศก.เอเชียตะวันออก ยินดีพัฒนาการคาบสมุทรเกาหลี 69

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก