ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียง เข้าชม
41 ออสเตรเลียร่วมมือไทยยกคุณภาพอาชีวศึกษา 331
42 อาเซียนเสนอเชื่อมโยงข้อมูลแรงงานภูมิภาคร่วมกัน 322
43 อุดมศึกษาแจกทุนเด็กไทยเรียนอาเซียน 395
44 เตรียมเปิดโรงเรียนมวยไทยลุมพินีรับอาเซียน 392
45 เพิ่มสอนอาชีวะการโรงแรมสร้างคนรับเออีซี 323
46 เร่งผลิตคนโลจิสติกส์รองรับตลาดเออีซี 331
47 เร่งแก้วิกฤตขาดนักแปลเฉพาะทางตอบสนองประชาคมอาเซียน 366
48 แนวโน้มอาเซียนเรียนข้ามศาสตร์มากขึ้น 364
49 ไทยปรับระบบพัฒนากำลังคนอุตสาหกรรมรถยนต์ 383
50 ไทยฝึกวิชาชีพแรงงานเพื่อนบ้านชายแดนรองรับเศรษฐกิจอาเซียน 359
51 ไทยร่วมกับออสเตรเลียยกระดับมาตรฐานวิศวกรรม 385
52 ไทยวิจัยทิศทางทรัพยากรคนรับอาเซียนบวก ๖ 392
53 ไทยสร้างภาคีร่วมมือด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียน 364
54 ไทยเร่งขยายไมซ์โตข้ามแดนอาเซียน 351
55 ไทยเร่งพัฒนานักบัญชีก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 405
56 ไทยเล็งพัฒนาเป็นจุดศูนย์กลางผลิตบุคลากรแพทย์ 326
57 ๕ ยุทธศาสตร์มหาดไทยสู่อาเซียน 338
58 “พงศ์เทพ” ฝาก 3 แนว นำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 427
59 "ครูสอนภาษาอังกฤษ"...วิกฤตการศึกษาไทย? 678
60 "บิ๊กตู่" ชง 3 ข้อมุ่งสู่ประชาคมศก.เอเชียตะวันออก ยินดีพัฒนาการคาบสมุทรเกาหลี 102

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก