ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียง เข้าชม
41 ออสเตรเลียร่วมมือไทยยกคุณภาพอาชีวศึกษา 292
42 อาเซียนเสนอเชื่อมโยงข้อมูลแรงงานภูมิภาคร่วมกัน 283
43 อุดมศึกษาแจกทุนเด็กไทยเรียนอาเซียน 354
44 เตรียมเปิดโรงเรียนมวยไทยลุมพินีรับอาเซียน 355
45 เพิ่มสอนอาชีวะการโรงแรมสร้างคนรับเออีซี 296
46 เร่งผลิตคนโลจิสติกส์รองรับตลาดเออีซี 292
47 เร่งแก้วิกฤตขาดนักแปลเฉพาะทางตอบสนองประชาคมอาเซียน 327
48 แนวโน้มอาเซียนเรียนข้ามศาสตร์มากขึ้น 319
49 ไทยปรับระบบพัฒนากำลังคนอุตสาหกรรมรถยนต์ 347
50 ไทยฝึกวิชาชีพแรงงานเพื่อนบ้านชายแดนรองรับเศรษฐกิจอาเซียน 317
51 ไทยร่วมกับออสเตรเลียยกระดับมาตรฐานวิศวกรรม 346
52 ไทยวิจัยทิศทางทรัพยากรคนรับอาเซียนบวก ๖ 362
53 ไทยสร้างภาคีร่วมมือด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียน 313
54 ไทยเร่งขยายไมซ์โตข้ามแดนอาเซียน 310
55 ไทยเร่งพัฒนานักบัญชีก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 368
56 ไทยเล็งพัฒนาเป็นจุดศูนย์กลางผลิตบุคลากรแพทย์ 297
57 ๕ ยุทธศาสตร์มหาดไทยสู่อาเซียน 296
58 “พงศ์เทพ” ฝาก 3 แนว นำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 376
59 "ครูสอนภาษาอังกฤษ"...วิกฤตการศึกษาไทย? 635
60 "บิ๊กตู่" ชง 3 ข้อมุ่งสู่ประชาคมศก.เอเชียตะวันออก ยินดีพัฒนาการคาบสมุทรเกาหลี 61

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก