ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2559 เน้นสร้างฐานรากเศรษฐกิจไทยให้แข็งแรง

วันที่ลงข่าว: 07/01/16

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2559 ในงานสัมมนาใหญ่เศรษฐกิจไทยปี 59 มองไปข้างหน้าโอกาสและความท้าทาย โดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ลาดพร้าว ว่าทิศทางเศรษฐกิจปี 2559 มีการทำนายจากหลายภาคส่วนว่าจะไม่สดใส จากเศรษฐกิจจีนและยุโรปชะลอตัว แม้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเริ่มฟื้นตัวบ้างแล้วก็ตาม แต่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) จะส่งผลต่อประเทศที่กำลังพัฒนาเรื่องการเคลื่อนย้ายเงินทุน แต่ส่วนตัวมองว่าเป็นความท้าทายของเศรษฐกิจไทย ซึ่งเป้าหมายสำคัญ คือ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก สร้างความยั่งยืนให้ประชาชนภาคเกษตรกรรมกว่า 30 ล้านคน โดยเฉพาะการจูงใจให้ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) และธนาคารออมสิน เตรียมหาแนวทางขับเคลื่อนร่วมกับสหกรณ์ทั่วประเทศ / กองทุนหมู่บ้าน / สภาเกษตร / ภาคเอกชน ผลักดันการสร้างอุตสาหกรรมเกษตรและผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรม(SMEs เกษตร) เพื่อยกระดับจากการทำเกษตร เป็นอุตสาหกรรมเกษตร เพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่งเตรียมเพิ่มสิทธิประโยชน์การลงทุนให้ผู้ประกอบการที่สร้างอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรในชุมชนผ่าน BOI โดยวันที่ 20 มกราคมนี้ กองทุนหมู่บ้าน จะส่งแผนงานส่งเสริมการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในชนบท อาทิ ฝายชะลอน้ำ / ยุ้งฉาง / โรงอบ / ลานตาก / โรงแปรรูปผลผลิต นอกจากนี้ จะพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบรนด์อีก 10,000 จุดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ภาคเกษตรขายสินค้าออนไลน์เข้าสู่ระบบ E-commerce มากยิ่งขึ้น

รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการสร้างรถไฟไทย - จีน และไทย - ญี่ปุ่น ว่าจะเริ่มภายในปี 2559 อย่างแน่นอน โดยการเจรจาที่ยังล่าช้า เนื่องจากต้องหาข้อตกลงที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียน ควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ ในการนำผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่ รายเล็กไปยังตลาดอาเซียน และจูงใจนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน ซึ่งได้หารือกับกระทรวงการคลัง แก้กฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก