ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ภาคเอกชนขอตั้งมหาวิทยาลัยอุดรธานีเน้นวิทย์-เทคโนโลยีสู่เออีซี

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

ภาคเอกชนจังหวัดอุดรธานีขอตั้งมหาวิทยาลัยอุดรธานี เน้นหลักสูตรเฉพาะทางผลิตคนรับเออีซี

นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท) เปิดเผยว่า ขณะนี้กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ จังหวัดอุดรธานี ต้องการให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) เดินหน้าจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุดรธานี เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภาคอิสานตอนบน ๔ จังหวัด ประกอบด้วย อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และเลย รวมทั้งเพื่อรองรับนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านจากลาว โดยต้องการให้เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทั้งนี้ การจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุดรธานีเคยได้รับอนุมัติงบประมาณ ๒๙ ล้านบาท เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่า โดยจะใช้พื้นที่จำนวน ๔,๑๐๐ ไร่ ที่จังหวัดหนองคาย ห่างจากตัวเมืองอุดรธานีประมาณ ๑๘ กิโลเมตร และประสงค์ที่จะดำเนินการต่อเพื่อรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึงในปีหน้า

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก