ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียง เข้าชม
201 กศน.อุดรธานีสอน2ภาษา ปั้นคนไทยเก่งอังกฤษรับเอซี 412
202 กศน.อุบลฯเปิด"ศูนย์อาเซียนศึกษา" 610
203 กสทช.จับมือ มรภ.อุตรดิตถ์ ชวนภาคีไทย-ลาว ถกแนวทางคุ้มครองผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ 293
204 กางตำรา′ภาษาอาเซียน′ เตรียมพร้อมอีกก้าวรับ AEC 424
205 กาญจนบุรีเปิดศูนย์อาเซียน เชื่อมโครงการทวาย 471
206 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บูมตลาดท่องเที่ยวอาเซียน ตอกย้ำความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2561 220
207 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เสนอแผนความร่วมมือ กลุ่มประเทศ CLMVT ขยายการเชื่อมต่อทางอากาศ และทางบกระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อกระตุ้นท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน ในงาน Thailand Travel Mart Plus 2016 ที่จังหวัดเชียงใหม่ 310
208 การประกวด asean+3 song contest 2017 สิ้นสุดลงแล้ว โดยนักร้องจากฟิลิปปินส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 226
209 การประชุม The 2nd ASEAN Women Entrepreneurs Forum พร้อมนำ 10 สตรีไทย รับรางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่น ที่ประเทศเวียดนาม 323
210 การประชุมระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย อาเซียน – จีน 287
211 การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 7 ประเทศไทย สนับสนุนการตั้งศูนย์เรียนรู้อาเซียนพัฒนาสุขภาวะผู้สูงวัย หัวใจเปี่ยมพลัง ภายในปี 2562 205
212 การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 13 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 341
213 การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเริ่มขึ้นแล้วในกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ 220
214 การประชุมสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(SEAZA) ครั้งที่ 26 ที่จังหวัดเชียงใหม่ 95
215 การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 และการประชุมแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เสร็จสิ้นแล้ว โดยนายกรัฐมนตรี สนับสนุนอาเซียนใช้ประโยชน์จากที่ตั้งขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาค เร่งผลักดันเชื่อมโยงแนวระเบียงเศร 102
216 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 13 322
217 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเริ่มแล้ว โดยเป็นการเตรียมพร้อมข้อมูลด้านต่างๆ ก่อนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 อย่างเป็นทางการในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ 56
218 การประชุมโครงการการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ร่วมกับ Singapore Polytechnic International 357
219 การพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ภาคอุสาหกรรม 481
220 การพัฒนาดิจิทัลเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม พร้อมผลักดันความร่วมมือสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในอาเซียน 117

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก