ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียง เข้าชม
201 กศน.พร้อมเปิดศูนย์อาเซียนภาคเหนือ 466
202 กศน.มุกดาหาร ส่งเสริมการอ่านให้ประชาชนอ่านออก เขียนได้ 416
203 กศน.ศึกษาข้อเสียเปรียบและข้อได้เปรียบการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 398
204 กศน.อุดรธานีสอน2ภาษา ปั้นคนไทยเก่งอังกฤษรับเอซี 463
205 กศน.อุบลฯเปิด"ศูนย์อาเซียนศึกษา" 670
206 กสทช.จับมือ มรภ.อุตรดิตถ์ ชวนภาคีไทย-ลาว ถกแนวทางคุ้มครองผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ 339
207 กางตำรา′ภาษาอาเซียน′ เตรียมพร้อมอีกก้าวรับ AEC 479
208 กาญจนบุรีเปิดศูนย์อาเซียน เชื่อมโครงการทวาย 523
209 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บูมตลาดท่องเที่ยวอาเซียน ตอกย้ำความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2561 276
210 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เสนอแผนความร่วมมือ กลุ่มประเทศ CLMVT ขยายการเชื่อมต่อทางอากาศ และทางบกระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อกระตุ้นท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน ในงาน Thailand Travel Mart Plus 2016 ที่จังหวัดเชียงใหม่ 344
211 การประกวด asean+3 song contest 2017 สิ้นสุดลงแล้ว โดยนักร้องจากฟิลิปปินส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 278
212 การประชุม The 2nd ASEAN Women Entrepreneurs Forum พร้อมนำ 10 สตรีไทย รับรางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่น ที่ประเทศเวียดนาม 362
213 การประชุมระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย อาเซียน – จีน 329
214 การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 7 ประเทศไทย สนับสนุนการตั้งศูนย์เรียนรู้อาเซียนพัฒนาสุขภาวะผู้สูงวัย หัวใจเปี่ยมพลัง ภายในปี 2562 249
215 การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 13 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 377
216 การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเริ่มขึ้นแล้วในกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ 261
217 การประชุมสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(SEAZA) ครั้งที่ 26 ที่จังหวัดเชียงใหม่ 134
218 การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 และการประชุมแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เสร็จสิ้นแล้ว โดยนายกรัฐมนตรี สนับสนุนอาเซียนใช้ประโยชน์จากที่ตั้งขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาค เร่งผลักดันเชื่อมโยงแนวระเบียงเศร 139
219 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 13 371
220 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเริ่มแล้ว โดยเป็นการเตรียมพร้อมข้อมูลด้านต่างๆ ก่อนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 อย่างเป็นทางการในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ 117

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก