ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาทักษะไอทีให้แรงงานไทยรองรับเสรีอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร) ร่วมกับบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย จัดทำโครงการฝึกอบรมด้านไอทีให้แก่แรงงานไทยพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ม.ล.ปุณฑริกา สมิติ รองอธิบดี กพร. กล่าวว่า ปัจจุบันแรงงานไทยอ่อนทักษะภาษาอังกฤษและไอทีอย่างมาก จึงต้องเร่งพัฒนาทักษะทั้งสองด้านนี้อย่างเร่งด่วน เนื่องจากปี ๒๕๕๘ ไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงร่วมมือกับบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานทางด้านไอทีให้แก่แรงงานที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านไอที

โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เข้าสู่ปีที่ ๕ โดยเปิดอบรมให้ครูฝึกของ กพร. นำความรู้ไปจัดอบรมให้แก่แรงงานและประชาชนที่ต้องการจะพัฒนาทักษะด้านไอทีเพิ่มเติม รวมทั้งฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการนำไปอบรมให้แก่ลูกจ้างภายในสถานประกอบการต่อไป

รองอธิบดี กพร. กล่าวต่อไปว่าโครงการได้เพิ่มหลักสูตรการอบรมเพิ่มขึ้นอีก ๔ หลักสูตร รวมเป็น ๑๒ หลักสูตร ตามที่ผู้ใช้แรงงานต้องการ เช่น การสอนทำแผ่นพับด้วยโปรแกรม Microsoft Word การทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของไฟล์ และการใช้อินเทอร์เน็ต

แรงงานและประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปเรียนรู้หลักสูตรต่าง ๆ ของโครงการผ่านเว็บไซต์ http://www.thebetter-project.com/ โดยลงทะเบียนผู้เรียน และเลือกเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก