ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดโครงการพัฒนาบุคคลากรด้านโลจิตติกส์ภาคการผลิตและงานบริการ เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

วันที่ลงข่าว: 22/01/16

นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวในการเป็นประธานเปิดโครงการ Professional Logistics Instructor รุ่น 2 ที่ โรงแรมปริ้นตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ ว่า เพื่อให้บุคลากรในสถานประกอบกิจการด้านโลจิสติกส์ ทั้งภาคการผลิตและงานบริการ ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ เช่น เทคนิคการเป็นผู้สอนงานแบบมืออาชีพ และสามารถถ่ายทอดความรู้ต่อให้บุคลากรภายในองค์กร รองรับนโยบายรัฐบาล ที่กำหนดให้ไทยเป็นศูนย์กลางโลจิตติกส์ในภูมิภาคอินโดจีน โดยมีกระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน ทั้งนี้ ถือเป็นการสอดรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 เขต ที่เชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และถือเป็นโครงการต้นแบบ ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะนำไปเป็นหลักสูตร ในศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค เพื่อขยายผลไปยังแรงงานในพื้นที่ โดยตั้งเป้าพัฒนาแรงงานด้านโลจิตติกส์ปีนี้กว่า 12,000 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก