ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วางแผนฝึกแรงงานรับเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตั้งเป้าฝึกแรงงานไม่ต่ำกว่า 15,000 คน

วันที่ลงข่าว: 07/01/16

นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการฝึกอบรมแรงงานเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ว่า ในปี 2559 กพร.วางงบประมาณฝึกอบรมแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 10 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร หนองคาย เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส เป็นจำนวนเงิน 41,645,000 บาท โดยมีเป้าหมายในการฝึก 15,000 คน เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการแรงงาน และประเภทกิจการ 23 ประเภท ที่มีการส่งเสริมด้านการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และสอดคล้องกับ 6 กลุ่มอุตสาหกรรมที่รัฐบาลสนับสนุน โดยวางแผนฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน และฝึกอบรมทักษะเพื่อรองรับการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ การขนส่งระหว่างประเทศ เช่น สาขาช่างซ่อมบำรุง การกระจายสินค้า การบริหารสินค้าคงคลัง การขับรถโฟล์คลิฟท์ เป็นต้น ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปี 2558 ที่ผ่านมา กพร. ได้ฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วจำนวน 15,687 คน ทั้งทักษะในสาขาก่อสร้าง การฝึกอบรมภาษาอังกฤษและอาเซียน การอบรมภาคบริการและท่องเที่ยว การฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง และการอบรมด้านอุตสาหกรรมการขนส่งและยานยนต์

นายกรีฑา กล่าวอีกว่า ส่วนการฝึกแรงงานต่างด้าวนั้น ต้องของบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) โดยอยู่ระหว่างเสนอของบประมาณประจำปี 2559 จำนวน 11 ล้านบาท เพื่อเตรียมพร้อมกำลังแรงงานสำหรับการลงทุนของนักลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่แนวชายแดน ส่วนการจัดตั้งศูนย์เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น อยู่ระหว่างรอการจัดสรรที่ดินเพื่อตั้งศูนย์ฯ แต่ขณะนี้ กพร.มีหน่วยงานเคลื่อนที่เพื่อให้ความรู้และฝึกอบรมทักษะแรงงานในแต่ละจังหวัดอยู่แล้ว

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก