ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานจัดประชุมคณะกรรมการเทคนิคเพื่อเตรียมจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 12 ไทยเป็นเจ้าภาพ โดยคาดหวังเหรียญทอง 8 เหรียญ

วันที่ลงข่าว: 06/02/18

          นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการเทคนิค ครั้งที่ 1 (The 1ST Technical Committee Meeting) กำหนดการการประชุมระหว่างวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการด้านเทคนิคในการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ซึ่งการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนเป็นข้อตกลงของกลุ่มสมาชิกอาเซียนที่มีการกำหนดให้ประเทศสมาชิกหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทุก ๆ 2 ปี และครั้งนี้ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ โดยกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 5 กันยายนนี้ ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยกล่าวว่าเพื่อให้การจัดงานแข่งขันมีประสิทธิภาพ กลุ่มประเทศในอาเซียนมีความเข้าใจตรงกัน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดงาน จึงได้เชิญหัวหน้าคณะผู้แทน ผู้แทนเทคนิค และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิกอาเซียน รวมประมาณ 350 คน เข้าร่วมประชุมด้านเทคนิคในครั้งนี้ โดยจะร่วมกันพัฒนาแบบการแข่งขัน กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน และข้อกำหนดทางเทคนิคแต่ละสาขา รวม 26 สาขาอาชีพ ซึ่งล้วนเป็นสาขาที่มีความต้องการแรงงานสูงในภูมิภาคอาเซียน สำหรับความพร้อมในการแข่งขัน ประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมตั้งแต่ปีที่ผ่านมา จากการศึกษาดูงานการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งล่าสุดที่ประเทศมาเลเซีย รวมถึงเตรียมความพร้อมทั้งด้านกรรมการและคณะทำงานในการแข่งขันส่วนเรื่องการแพ้ - ชนะ เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน แต่ที่สำคัญเพื่อมุ่งหวังกระตุ้นให้เยาวชนไทยสนใจสาขาช่างมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โลกปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี ประเทศไทยจะนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อให้เยาวชนมีความพร้อมต่อไป

          นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเสริมด้วยว่าสำหรับความพร้อมด้านเตรียมเยาวชนตามสาขาการแข่งขัน โดยเยาวชนไทยได้มีการฝึกฝนและเก็บตัวอย่างเข้มข้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสถานศึกษา ภาคเอกชน และคณะจารย์ของพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งนี้ เยาวชนไทยมีจำนวนหลายสาขาที่มีความสามารถโด่ดเด่น ซึ่งคาดหวังว่าจะมีลุ้นเหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้ จำนวน 8 เหรียญทอง อาทิ สาขาช่างเชื่อม สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาขาเมคาทรอนิกส์ สาขา CNC เครื่องกลึง/เครื่องกลัด เป็นต้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก