ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมประชาสัมพันธ์ประกวดคลิปวิดีโอ "Sharing ASEAN"

วันที่ลงข่าว: 07/11/16

         กรมประชาสัมพันธ์ประกวดคลิปวิดีโอ "Sharing ASEAN" เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมแสดงออกถึงความงดงามของวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของไทยสู่สายตาประเทศสมาชิกอาเซียนในรูปแบบสารคดี หรือสารคดีเชิงข่าว ความยาว 3-5 นาที เงินรางวัลรวม 130,000 บาท พิมพ์ใบสมัครและส่งผลงานภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน ทาง www.aseanthai.net สอบถามเพิ่มเติมที่ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2618 2323 ต่อ 1719,1732

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก