ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียง เข้าชม
21 ภาคเอกชนขอตั้งมหาวิทยาลัยอุดรธานีเน้นวิทย์-เทคโนโลยีสู่เออีซี 532
22 ม.ราชมงคลอีสานตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาทุกวิทยาเขต 387
23 มธ เปิดหลักสูตรตรีควบโทจัดการออกแบบ 410
24 มธ เปิดแพทย์/นิติอินเตอร์พร้อมรับเออีซี 555
25 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้านำพา ๕ สาขาวิชาหลักสู่อาเซียน 395
26 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำร่องจัดสอบวิชาชีพโลจิสติกส์ 439
27 มหิดลกับจุฬาฯ ของไทย ติดอันดับ ๑o มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียน 429
28 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจัดอบรมครูภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 431
29 รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2559 เน้นสร้างฐานรากเศรษฐกิจไทยให้แข็งแรง 354
30 ราชบัณฑิตให้ความสำคัญภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 455
31 รามคำแหงจับมือเพื่อนบ้านผุดสอนหลักสูตรเฉพาะทาง 379
32 ร่วมลุ้นประกวดโครงงานวิทย์ระดับอาเซียน 25-27 ก.ค. 339
33 วิศว จุฬาฯ เปิดหลักสูตรอิงลิชโปรแกรมให้นิสิตภาคปกติเรียนฟรี 360
34 ศธ จัดโครงการส่งเสริมความรู้อาเซียนออกสัญจร ๔ ภาค 442
35 ศธ ระดมสมองร่างยุทธศาสตร์อาเซียน 372
36 ศธ.สัญจร'การศึกษาไทยก้าวไกลสอาเซียน' 372
37 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 22 นครศรีธรรมราช จัดฝึกอบรมพนักงานทำความสะอาดส่วนกลาง ยกระดับฝีมือให้มีมาตรฐานระดับอาเซียน ผู้ผ่านการอบรมได้ใบรับรอง ทำงานได้ใน 10 ชาติสมาชิกอาเซียน 298
38 สร้างครูก่อสร้างรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขยายลงทุนรับเออีซี 367
39 สร้างหลักสูตรทางไกลฝึกภาษาให้แรงงานไทย 382
40 ส่งเยาวชนไทยเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนที่เวียดนาม 362

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก