ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียง เข้าชม
21 ภาคเอกชนขอตั้งมหาวิทยาลัยอุดรธานีเน้นวิทย์-เทคโนโลยีสู่เออีซี 500
22 ม.ราชมงคลอีสานตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาทุกวิทยาเขต 359
23 มธ เปิดหลักสูตรตรีควบโทจัดการออกแบบ 380
24 มธ เปิดแพทย์/นิติอินเตอร์พร้อมรับเออีซี 517
25 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้านำพา ๕ สาขาวิชาหลักสู่อาเซียน 359
26 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำร่องจัดสอบวิชาชีพโลจิสติกส์ 409
27 มหิดลกับจุฬาฯ ของไทย ติดอันดับ ๑o มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียน 392
28 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจัดอบรมครูภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 392
29 รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2559 เน้นสร้างฐานรากเศรษฐกิจไทยให้แข็งแรง 330
30 ราชบัณฑิตให้ความสำคัญภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 424
31 รามคำแหงจับมือเพื่อนบ้านผุดสอนหลักสูตรเฉพาะทาง 342
32 ร่วมลุ้นประกวดโครงงานวิทย์ระดับอาเซียน 25-27 ก.ค. 310
33 วิศว จุฬาฯ เปิดหลักสูตรอิงลิชโปรแกรมให้นิสิตภาคปกติเรียนฟรี 325
34 ศธ จัดโครงการส่งเสริมความรู้อาเซียนออกสัญจร ๔ ภาค 406
35 ศธ ระดมสมองร่างยุทธศาสตร์อาเซียน 340
36 ศธ.สัญจร'การศึกษาไทยก้าวไกลสอาเซียน' 346
37 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 22 นครศรีธรรมราช จัดฝึกอบรมพนักงานทำความสะอาดส่วนกลาง ยกระดับฝีมือให้มีมาตรฐานระดับอาเซียน ผู้ผ่านการอบรมได้ใบรับรอง ทำงานได้ใน 10 ชาติสมาชิกอาเซียน 274
38 สร้างครูก่อสร้างรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขยายลงทุนรับเออีซี 340
39 สร้างหลักสูตรทางไกลฝึกภาษาให้แรงงานไทย 342
40 ส่งเยาวชนไทยเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนที่เวียดนาม 336

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก