ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียง เข้าชม
21 ภาคเอกชนขอตั้งมหาวิทยาลัยอุดรธานีเน้นวิทย์-เทคโนโลยีสู่เออีซี 480
22 ม.ราชมงคลอีสานตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาทุกวิทยาเขต 335
23 มธ เปิดหลักสูตรตรีควบโทจัดการออกแบบ 354
24 มธ เปิดแพทย์/นิติอินเตอร์พร้อมรับเออีซี 490
25 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้านำพา ๕ สาขาวิชาหลักสู่อาเซียน 336
26 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำร่องจัดสอบวิชาชีพโลจิสติกส์ 387
27 มหิดลกับจุฬาฯ ของไทย ติดอันดับ ๑o มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียน 369
28 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจัดอบรมครูภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 372
29 รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2559 เน้นสร้างฐานรากเศรษฐกิจไทยให้แข็งแรง 308
30 ราชบัณฑิตให้ความสำคัญภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 402
31 รามคำแหงจับมือเพื่อนบ้านผุดสอนหลักสูตรเฉพาะทาง 318
32 ร่วมลุ้นประกวดโครงงานวิทย์ระดับอาเซียน 25-27 ก.ค. 291
33 วิศว จุฬาฯ เปิดหลักสูตรอิงลิชโปรแกรมให้นิสิตภาคปกติเรียนฟรี 301
34 ศธ จัดโครงการส่งเสริมความรู้อาเซียนออกสัญจร ๔ ภาค 382
35 ศธ ระดมสมองร่างยุทธศาสตร์อาเซียน 316
36 ศธ.สัญจร'การศึกษาไทยก้าวไกลสอาเซียน' 324
37 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 22 นครศรีธรรมราช จัดฝึกอบรมพนักงานทำความสะอาดส่วนกลาง ยกระดับฝีมือให้มีมาตรฐานระดับอาเซียน ผู้ผ่านการอบรมได้ใบรับรอง ทำงานได้ใน 10 ชาติสมาชิกอาเซียน 253
38 สร้างครูก่อสร้างรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขยายลงทุนรับเออีซี 314
39 สร้างหลักสูตรทางไกลฝึกภาษาให้แรงงานไทย 316
40 ส่งเยาวชนไทยเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนที่เวียดนาม 312

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก