ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ญี่ปุ่นจัดตั้งศูนย์พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับกลุ่มซีแอลเอ็มวีในไทย

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

ไจก้า จัดงบประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านเยน ฝึกความรู้ด้านเทคโนโลยีให้ไทยและกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี

นายชุอิจิ อิเคดะ ผู้อำนวยการองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency, JICA) ประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของญี่ปุ่น (เมษายน ๒๕๕๗ - มีนาคม ๒๕๕๘) ไจก้า ประเทศไทยได้รับงบประมาณจำนวนกว่า ๒,๐๐๐ ล้านเยน หรือประมาณ ๖๒๐ ล้านบาท สำหรับพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่ไทยและประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มซีแอลเอ็มวี ประเทศไทย ประกอบด้วยกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม

โครงการอันหนึ่งที่สำคัญสำหรับประเทศไทยคือ การร่วมกับสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ) ของไทย จัดตั้งศูนย์ฝึกบุคลากรต่างประเทศในกลุ่มซีแอลเอ็มวี คาดว่าจะเริ่มต้นในเดือนตุลาคม นี้

“ในอนาคต ประเทศไทยคงไม่ได้เน้นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากนัก เพราะมีจำนวนแรงงานน้อยลง ผู้ประกอบการไทยอาจต้องขยายฐานไปลงทุนในกลุ่มซีแอลเอ็มวีเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับญี่ปุ่นที่มีศูนย์กลางการดำเนินการอยู่ในไทย แต่ภาคการผลิตก็อาจจำเป็นต้องขยายไปหาประเทศที่ยังมีแรงงาน การช่วยพัฒนาบุคลากรในกลุ่มซีแอลเอ็มวีจึงถือเป็นประโยชน์ต่อการขยายฐานของทั้งไทยและญี่ปุ่นในอนาคต” นายอิเคดะกล่าว

เหตุผลที่ไจก้าตัดสินใจร่วมมือกับไทยช่วยกันพัฒนาประเทศกลุ่มดังกล่าว นายอิเคดะกล่าวว่า เนื่องจากไทยถือเป็นประเทศที่มีความร่วมมือด้านทักษะความรู้และเทคโนโลยีกับญี่ปุ่นตลอดมา มีภาษาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกับประเทศกลุ่มซีแอลเอ็มวี อีกทั้งผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อรายได้ในประเทศ (GDP Per Capita) ของไทยก็สูงขึ้นมากถึงกว่า ๕,๖๐๐ เหรียญสหรัฐ ไทยจึงมีความรู้ความสามารถพอในการช่วยอบรมให้แก่บุคลากรในประเทศกลุ่มซีแอลเอ็มวีได้

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการ จะคัดเลือกบุคลากรจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของแต่ละประเทศ เข้ามาฝึกที่ศูนย์ จากนั้นจึงให้ผู้ที่ได้รับการฝึกไปถ่ายทอดความรู้ต่อกับคนในประเทศ โดยมีไจก้าประจำประเทศนั้น ๆ คอยสนับสนุน

เบื้องต้นจะมีหลักสูตรอบรม ๑๕ กลุ่มหลักสูตร เช่น การควบคุมคุณภาพ เทคโนโลยีการสร้างชิ้นงานต้นแบบ ในอนาคต อาจมีการขยายหลักสูตรอื่น ๆ ต่อไป

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก