ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นายกฯ ยืนยันไทยพร้อมก้าวสู่ AEC ในทุกมิติ

วันที่ลงข่าว: 30/12/15

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวถึงความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ ทางรัฐบาลได้เตรียมความพร้อมในทุกมิติ เช่น ด้านกฎหมายที่มีความจำเป็นและเป็นสากล การวางโครงสร้างคมนาคมที่จะเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน การผลิตบุคคลากรให้สอดคล้องต่อความต้องในประเทศ และการส่งออกบุคลากรไปทำงานยังประเทศเพื่อนบ้าน แต่ที่เป็นกังวล คือ เรื่องความมั่นคง โดยเฉพาะการข้ามแดนที่หลายฝ่ายเรียกร้องในเรื่องความสะดวกและรวดเร็ว แต่รัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องการตรวจสอบและเรื่องการรักษาความปลอดภัยภายในประเทศให้ได้ อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ก็ถือว่าไทยมีความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 29 ธันวาคม 2558
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก