ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สุพรรณบุรีเตรียมชุดนักแสดงกว่า 2,400 คน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

วันที่ลงข่าว: 26/11/13

จังหวัดสุพรรณบุรีเตรียมชุดนักแสดงกว่า 2,400 คน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์ ต้นปี 2557 อย่างยิ่งใหญ่

นายบรรหาร ศิลปอาชา กรรมการที่ปรึกษากีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “สุพรรณบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 5-15 มกราคม 2557 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “ศรีสุพรรณบุรีเกมส์” วันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งจะมีพิธีเปิด-ปิดอย่างยิ่งใหญ่

ทั้งนี้ คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ทั้งสุพรรณบุรีเกมส์และศรีสุพรรณบุรีเกมส์ ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งความพร้อมของสถานที่และการจัดแสดงในพิธีเปิด-ปิด การตกแต่งเวที การแปรอักษร การเดินพาเหรด การจัดอุปกรณ์กีฬาชนิดต่างๆ ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ วันที่ 5 มกราคม 2557 จะใช้นักแสดงรวมทั้งสิ้นกว่า 2,400 คน และพิธีปิดอีกกว่า 1,100 คน ขณะที่ใช้คนแปรอักษรจำนวนทั้งสิ้น 3,080 คน โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จะถ่ายทอดสดพิธีเปิดและถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างสุพรรณบุรี FC และเมืองทองยูไนท์เต็ด

สำหรับสื่อมวลชนที่ประสงค์ทำข่าวการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ขณะนี้มีแจ้งมาแล้วกว่า 200 คน นอกจากนี้ ทางจังหวัดสุพรรณบุรียังได้เตรียมจัดเลี้ยงต้อนรับทัพนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันฯ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก