ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ปภ.เตรียมจัดงาน เนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ในวันที่ 9 ตค 59

วันที่ลงข่าว: 05/10/16

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมจัดงานเนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ภายใต้แนวคิด “การรวมเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างชุมชนอาเซียนที่เข้มแข็ง พร้อมรับภัยพิบัติ” วันที่ 9 ตุลาคมนี้

 

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ คณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ กำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน” ซึ่งตรงกับวันลดภัยพิบัติสากล ขององค์การสหประชาชาติ ในปี 2559 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสภากาชาดไทย กาชาดสากล ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดงานเนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2559 วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคมนี้ ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “การรวมเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างชุมชนอาเซียนที่เข้มแข็ง พร้อมรับภัยพิบัติ” ในหัวข้อย่อย “จิตอาสา ร่วมใจลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ” เพื่อสานพลังเครือข่ายจิตอาสาในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาน ทั้งการกล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสากล วีดีโอแสดงรถสาธิตแผ่นดินไหว “เขย่ารู้ สู้ภัย ด้วยรถแผ่นดินไหว ปภ.” การแสดงสาธิตการกู้ภัยจากชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต และการนำเสนอผลงานของเครือข่ายจิตอาสากับภัยพิบัติ เป็นต้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก