ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
9061 'เบรลล์ อาย' นวัตกรรมเพื่อคนในโลกมืด ข่าวประจำวัน 715
9062 นัดพบแรงงานคนพิการ สร้างอาชีพ สรางเศรษฐกิจ ชีวิตมีสุข ข่าวสมัครงาน 719
9063 บริษัท ไทยพาฝัน จำกัด (สาขาพระราม 2) เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป 10 อัตรา ข่าวสมัครงาน 720
9064 อบต.น้ำโมง จ.หนองคาย จัดโครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และครอบครัว ข่าวประจำวัน 723
9065 บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส จำกัด ต้องการรับคนพิการทำงานธุรการ ข่าวสมัครงาน 725
9066 บริษัท ที.ดับบลิว กรุ๊ป อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด รับสมัครคนพิการ ข่าวสมัครงาน 734
9067 ประธานกรรมการคุรุสภา เปิดเผย เตรียมถวายพระราชสมัญญานาม "บรมราชกุมารีครูศรีแผ่นดิน" แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ข่าวประจำวัน 743
9068 กระทรวงคมนาคม นำคนพิการร่วมทดสอบโครงการนำร่องขบวนรถไฟเพื่อคนพิการ ก่อนให้บริการเชิงพาณิชย์ ข่าวประจำวัน 747
9069 สธ.นำร่องขึ้นทะเบียนเด็กพิการแต่กำเนิดพร้อมศึกษาวิจัยหาสาเหตุการพิการ ใน รพ.ขนาดใหญ่ 20 แห่งทั่วประเทศ ข่าวประจำวัน 758
9070 ปิดฉาก "เมืองแพร่เกมส์" เรียบง่าย แต่ประทับใจนักกีฬา ข่าวประจำวัน 763
9071 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 765
9072 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา เปิดรับสมัครผู้พิการรับทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม ข่าวประชาสัมพันธ์ 766
9073 มูลนิธิสุขภาพไทย ร่วมกับ พม.และสสส. เชิญชวนปชช.เป็นจิตอาสา มอบ “ความรัก ยิ่งแบ่งปัน ยิ่งงอกงาม ” ให้เด็กที่สถานสงเคราะห์ในวันวาเลนไทน์นี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 773
9074 สำนักงานจัดหางานจ.พะเยา เชิญร่วมกิจกรรม “นัดพบแรงงาน” ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายนนี้ ข่าวสมัครงาน 777
9075 ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเรื่อง กำหนดสถานที่รับคำขอบริการล่ามภาษามือ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 784
9076 ไทยต้นแบบการแก้ความยากจนในอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 788
9077 ออทิสติก แอพพลิเคชั่นเพื่อเด็กพิเศษ - ฉลาดสุดๆ ข่าวประจำวัน 797
9078 ศูนย์การศึกษาพิเศษฯรับสมัครเด็กพิการเพื่อขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2557 ข่าวประชาสัมพันธ์ 804
9079 บริษัท ไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด ต้องการรับคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน ข่าวสมัครงาน 805
9080 บริษัท เจมาร์ท จำกัด(มหาชน) ต้องการรับคนพิการทางการได้ยิน, ร่างกาย-ใช้เก้าอี้เข็น และร่างกาย-เดินได้ทำงานธุรการ 10 อัตรา ข่าวสมัครงาน 815

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก