ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
41 บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่(ประเทศไทย) ต้องการรับคนพิการทำงานดังนี้ ข่าวสมัครงาน 881
42 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ตรัง (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ร่วมกับองค์การบริหารส่วน จ.ตรัง จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ข่าวประจำวัน 876
43 สพฐ.ประกาศให้ปี 2559 เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ พร้อมวาง 3 แนวทางส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ข่าวประจำวัน 875
44 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 869
45 บริษัท โอเรียนทอลบิวตี้ จำกัด รรับคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงานธุรการ-คีย์ข้อมูล 2 อัตรา ข่าวสมัครงาน 865
46 ครู-พี่เลี้ยงเด็กพิการขอค่าแรงวันละ 300 บาท ขู่บุกทำเนียบหากไม่ได้ ข่าวประจำวัน 863
47 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ร่วมกับ เครือข่าย กำหนดจัดงานวันพิการสากล ประจำปี 2555 ข่าวประจำวัน 862
48 Hidaka Yookoo Enterprises Co., Ltd รับสมัครคนพิการร่างกาย-เดินได้(พิการขา)ทำงาน ธุรการ-คีย์ข้อมูล 3 อัตรา ข่าวสมัครงาน 861
49 ขอเชิญชวน บริจาคถ่านอัลคาไลน์ โครงการ “จากแบตเตอรี่เก่าสู่อิฐทางเดินผู้พิการ” ข่าวประชาสัมพันธ์ 845
50 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สู่อาเซียนหวังเป็นตัวเชื่อมทางวัฒนธรรม ข่าวประชาคมอาเซียน 830
51 ปั้นเด็กศรีสังวาลย์ นิทาน"สร้างนักคิด" ข่าวประจำวัน 824
52 ควรรู้หน้าที่พลเมืองอาเซียน แนะครูสังคมบูรณาการสอน ข่าวประชาคมอาเซียน 822
53 บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัดรับคนพิการทางการได้ยินทำงาน ข่าวสมัครงาน 812
54 บริษัท เจมาร์ท จำกัด(มหาชน) ต้องการรับคนพิการทางการได้ยิน, ร่างกาย-ใช้เก้าอี้เข็น และร่างกาย-เดินได้ทำงานธุรการ 10 อัตรา ข่าวสมัครงาน 794
55 บริษัท ไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด ต้องการรับคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน ข่าวสมัครงาน 792
56 บริษัท เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการพิการด้านร่างกาย-เดินได้ ข่าวสมัครงาน 788
57 การศึกษาเพื่อคนพิการ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 784
58 ศูนย์การศึกษาพิเศษฯรับสมัครเด็กพิการเพื่อขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2557 ข่าวประชาสัมพันธ์ 783
59 สำนักงานจัดหางานจ.พะเยา เชิญร่วมกิจกรรม “นัดพบแรงงาน” ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายนนี้ ข่าวสมัครงาน 767
60 ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเรื่อง กำหนดสถานที่รับคำขอบริการล่ามภาษามือ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 760

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก