หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียง จำนวนผู้เข้าชม
101 ชิงสุขดับโศก ส่งเสริมการอ่าน 789
102 จิตสดใสแม้กายพิการ ส่งเสริมการอ่าน 1,114
103 กาญจนบุรี ศรีภูมิภาคตะวันตก ส่งเสริมการอ่าน 696
104 อิเหนา เล่ม 5 วรรณกรรม/วรรณคดี 764
105 พรุ่งนี้ยังไม่สายไป วรรณกรรม/วรรณคดี 2,129
106 บูรพา วรรณกรรม/วรรณคดี 2,628
107 กรุงแตก วรรณกรรม/วรรณคดี 1,991
108 สู่ดวงใจแผ่นดิน วรรณกรรม/วรรณคดี 1,250
109 คุณยายหวานซ่าส์ส์ส์ วรรณกรรม/วรรณคดี 1,871
110 เสภา ขุนช้าง-ขุนแผน วรรณกรรม/วรรณคดี 5,075
111 ตะวันขึ้นที่ภูพระบาท วรรณกรรม/วรรณคดี 1,716
112 ระบำดาว วรรณกรรม/วรรณคดี 1,928
113 ดอกไม้ในป่าหนาว วรรณกรรม/วรรณคดี 2,613
114 วันวาร กาลเวลา แลนานาศักราช วรรณกรรม/วรรณคดี 1,267
115 ทรายสีเพลิง วรรณกรรม/วรรณคดี 2,916
116 ดวงหน้าในอดีต วรรณกรรม/วรรณคดี 2,103
117 ผจญภัยทุ่งกุลาร้องไห้ วรรณกรรม/วรรณคดี 4,262
118 ทางสายธาร : สองชีวิต สองทางเดิน ที่อาบอุ่นด้วยไอฝัน วรรณกรรม/วรรณคดี 1,454
119 รัตนโกสินทร์ วรรณกรรม/วรรณคดี 5,320
120 ผัดไทยไม่ใส่เส้น วรรณกรรม/วรรณคดี 2,360

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก