หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียง จำนวนผู้เข้าชม
101 ชิงสุขดับโศก ส่งเสริมการอ่าน 811
102 จิตสดใสแม้กายพิการ ส่งเสริมการอ่าน 1,139
103 กาญจนบุรี ศรีภูมิภาคตะวันตก ส่งเสริมการอ่าน 709
104 อิเหนา เล่ม 5 วรรณกรรม/วรรณคดี 787
105 พรุ่งนี้ยังไม่สายไป วรรณกรรม/วรรณคดี 2,198
106 บูรพา วรรณกรรม/วรรณคดี 2,740
107 กรุงแตก วรรณกรรม/วรรณคดี 2,049
108 สู่ดวงใจแผ่นดิน วรรณกรรม/วรรณคดี 1,284
109 คุณยายหวานซ่าส์ส์ส์ วรรณกรรม/วรรณคดี 1,909
110 ระบำดาว วรรณกรรม/วรรณคดี 1,983
111 เสภา ขุนช้าง-ขุนแผน วรรณกรรม/วรรณคดี 5,153
112 ตะวันขึ้นที่ภูพระบาท วรรณกรรม/วรรณคดี 1,757
113 ดอกไม้ในป่าหนาว วรรณกรรม/วรรณคดี 2,686
114 วันวาร กาลเวลา แลนานาศักราช วรรณกรรม/วรรณคดี 1,308
115 ทรายสีเพลิง วรรณกรรม/วรรณคดี 2,998
116 ผัดไทยไม่ใส่เส้น วรรณกรรม/วรรณคดี 2,465
117 ดวงหน้าในอดีต วรรณกรรม/วรรณคดี 2,151
118 ผจญภัยทุ่งกุลาร้องไห้ วรรณกรรม/วรรณคดี 4,377
119 ทางสายธาร : สองชีวิต สองทางเดิน ที่อาบอุ่นด้วยไอฝัน วรรณกรรม/วรรณคดี 1,497
120 รัตนโกสินทร์ วรรณกรรม/วรรณคดี 5,459

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก