หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียง จำนวนผู้เข้าชม
101 ชิงสุขดับโศก ส่งเสริมการอ่าน 811
102 จิตสดใสแม้กายพิการ ส่งเสริมการอ่าน 1,139
103 กาญจนบุรี ศรีภูมิภาคตะวันตก ส่งเสริมการอ่าน 709
104 พรุ่งนี้ยังไม่สายไป วรรณกรรม/วรรณคดี 2,197
105 บูรพา วรรณกรรม/วรรณคดี 2,736
106 อิเหนา เล่ม 5 วรรณกรรม/วรรณคดี 787
107 กรุงแตก วรรณกรรม/วรรณคดี 2,046
108 สู่ดวงใจแผ่นดิน วรรณกรรม/วรรณคดี 1,283
109 คุณยายหวานซ่าส์ส์ส์ วรรณกรรม/วรรณคดี 1,908
110 เสภา ขุนช้าง-ขุนแผน วรรณกรรม/วรรณคดี 5,141
111 ตะวันขึ้นที่ภูพระบาท วรรณกรรม/วรรณคดี 1,754
112 ระบำดาว วรรณกรรม/วรรณคดี 1,979
113 ดอกไม้ในป่าหนาว วรรณกรรม/วรรณคดี 2,679
114 วันวาร กาลเวลา แลนานาศักราช วรรณกรรม/วรรณคดี 1,308
115 ทรายสีเพลิง วรรณกรรม/วรรณคดี 2,996
116 ดวงหน้าในอดีต วรรณกรรม/วรรณคดี 2,148
117 ผจญภัยทุ่งกุลาร้องไห้ วรรณกรรม/วรรณคดี 4,375
118 ทางสายธาร : สองชีวิต สองทางเดิน ที่อาบอุ่นด้วยไอฝัน วรรณกรรม/วรรณคดี 1,496
119 รัตนโกสินทร์ วรรณกรรม/วรรณคดี 5,450
120 ผัดไทยไม่ใส่เส้น วรรณกรรม/วรรณคดี 2,465

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก