ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความเรียงจากน้อยไปมาก ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
161 อะไรคือ RTI (Responsiveness to Intervention) หรือการตอบสนองต่อการให้ความช่วยเหลือ บทความหน้าต่าง LD 4,582
162 อย่าปล้น...คนพิการ บทความวิชาการ 300
163 องค์ประกอบในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมอาเซียน 504
164 ห้ามพลาด! 10 เรื่องเร็วปี๊ด 4G ดี-ร้าย เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์ที่คนไทยควรรู้ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 443
165 ห้องเรียนอัจฉริยะราคาถูก เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 742
166 ห้องสมุดดิจิตอลออนไลน์: แนวทางการผลิตและการให้บริการสื่อสำหรับผู้พิการสื่อสิ่งพิมพ์ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 3,503
167 ห้องชุดไฮเทคคุมระบบไฟผ่านแอพ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 513
168 หุ่นยนต์ทำแทน แรงงานคนในญี่ปุ่น เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 513
169 หาสาเหตุและรักษาโรคออทิสซึ่มโดยใช้การเคลื่อนไหว บทความออทิสติก 1,024
170 สุดเจ๋ง! “แขนเทียมเลโก้” เพื่อเด็กพิการคว้ารางวัลนวัตกรรมดิจิตอลในงาน Netexplo เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 517
171 สื่อดิจิตอลแห่งอนาคต(1)รอบรู้ไอที+รอบโลกเทคโนโลยี เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 498
172 สื่อดิจิตอลแห่งอนาคต(1) เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 535
173 สื่อดิจิตอลแห่งอนาคต (3) เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 524
174 สื่อดิจิตอลแห่งอนาคต (2) เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 520
175 สำเร็จ! นักศึกษาจีนประดิษฐ์ “หุ่นยนต์แปลงเสียงเป็นภาษามือ” เล็งติดตั้งตามสถานที่สาธารณะช่วยคนเป็นใบ้หูหนวก เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 611
176 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (INDONESIA) ประชาคมอาเซียน 470
177 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (REPUBLIC OF SINGAPORE ) ประชาคมอาเซียน 663
178 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม(THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM) ประชาคมอาเซียน 589
179 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (REPUBLIC OF THE PHILIPPINES) ประชาคมอาเซียน 600
180 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC RREPUBLIC) ประชาคมอาเซียน 596

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก