ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์เรียงจากน้อยไปมาก ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
161 ห้องเรียนอัจฉริยะราคาถูก บทความ 19 มิถุนายน 2015 710
162 ห้องสมุดดิจิตอลออนไลน์: แนวทางการผลิตและการให้บริการสื่อสำหรับผู้พิการสื่อสิ่งพิมพ์ บทความ 29 สิงหาคม 2013 3,447
163 ห้องชุดไฮเทคคุมระบบไฟผ่านแอพ บทความ 6 พฤษภาคม 2015 492
164 หุ่นยนต์ทำแทน แรงงานคนในญี่ปุ่น บทความ 30 เมษายน 2015 491
165 หาสาเหตุและรักษาโรคออทิสซึ่มโดยใช้การเคลื่อนไหว บทความ 4 เมษายน 2016 951
166 หนังสือ สร้างด้วยใจเพื่อเด็กแอลดี หนังสือ 18 กุมภาพันธ์ 2013 801
167 หนังสือ สร้างด้วยใจเพื่อเด็กปัญญาอ่อน หนังสือ 18 กุมภาพันธ์ 2013 704
168 สุดเจ๋ง! “แขนเทียมเลโก้” เพื่อเด็กพิการคว้ารางวัลนวัตกรรมดิจิตอลในงาน Netexplo บทความ 12 กุมภาพันธ์ 2016 492
169 สื่อดิจิตอลแห่งอนาคต(1)รอบรู้ไอที+รอบโลกเทคโนโลยี บทความ 25 กุมภาพันธ์ 2015 473
170 สื่อดิจิตอลแห่งอนาคต(1) บทความ 12 มีนาคม 2015 512
171 สื่อดิจิตอลแห่งอนาคต (3) บทความ 12 มีนาคม 2015 498
172 สื่อดิจิตอลแห่งอนาคต (2) บทความ 12 มีนาคม 2015 499
173 สำเร็จ! นักศึกษาจีนประดิษฐ์ “หุ่นยนต์แปลงเสียงเป็นภาษามือ” เล็งติดตั้งตามสถานที่สาธารณะช่วยคนเป็นใบ้หูหนวก บทความ 2 มีนาคม 2017 571
174 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (INDONESIA) บทความ 2 กันยายน 2013 448
175 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (REPUBLIC OF SINGAPORE ) บทความ 2 กันยายน 2013 620
176 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม(THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM) บทความ 2 กันยายน 2013 563
177 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (REPUBLIC OF THE PHILIPPINES) บทความ 2 กันยายน 2013 571
178 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC RREPUBLIC) บทความ 2 กันยายน 2013 575
179 สัตว์เลี้ยงสามารถช่วยเด็กที่มีอาการออทิสติกให้เรียนรู้ที่จะแบ่งปันและปลอบใจผู้อื่นได้ บทความ 1 กุมภาพันธ์ 2016 845
180 สัญญาณเริ่มแรกของความยุ่งยากด้านการอ่าน 29/03/2010 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 524

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก