ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชมเรียง
121 “เงินสงเคราะห์ - ปรับที่อยู่ผู้พิการ” ที่หายไป บทความ 1 มิถุนายน 2018 374
122 นักวิ่งตาบอดเข้าแข่งขันนิวยอร์กมาราธอน ด้วยเทคโนโลยีนำทางซึ่งบอกเส้นทางแทนคนนำวิ่ง บทความ 8 พฤศจิกายน 2017 375
123 “งานวันคนพิการสากล ปี 2558” บทความ 16 พฤษภาคม 2016 380
124 ตลาดงานคนพิการออนไลน์ บทความ 22 กันยายน 2016 381
125 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” บทความ 14 กรกฎาคม 2016 383
126 “กิจกรรมย้อนรำลึกของ มิสเจนีวีฟ คอลฟีลด์” บทความ 8 เมษายน 2016 385
127 “การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา” บทความ 2 สิงหาคม 2016 388
128 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” บทความ 4 มกราคม 2017 388
129 “มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ” บทความ 7 มีนาคม 2016 393
130 AD System เทคโนโลยีช่วยคนตาบอดดูหนัง" บทความ 17 พฤษภาคม 2018 400
131 “การจ้างงานคนพิการของรัฐ” บทความ 7 กรกฎาคม 2016 405
132 “สารนายกรัฐมนตรีวันไม้เท้าขาว, อาชีพเกษตรกรรมของคนตาบอด” บทความ 2 กุมภาพันธ์ 2016 406
133 “วันเด็ก”ของหนู บทความ 31 พฤษภาคม 2016 407
134 นานาสาระ : แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บทความ 22 มีนาคม 2016 411
135 “การตั้งศูนย์บริการคนพิการ” บทความ 26 พฤษภาคม 2016 413
136 ห้ามพลาด! 10 เรื่องเร็วปี๊ด 4G ดี-ร้าย เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์ที่คนไทยควรรู้ บทความ 11 พฤศจิกายน 2015 421
137 แนวทางการดำเนินการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน บทความ 28 เมษายน 2015 423
138 “ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด” บทความ 16 กุมภาพันธ์ 2016 427
139 “โครงการพัฒนาศักยภาพนักดนตรีตาบอด” บทความ 14 มิถุนายน 2016 429
140 รู้ไหม...สิทธิผู้พิการ มีมากกว่า “เบี้ยยังชีพ” บทความ 31 พฤษภาคม 2018 429

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก