ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชมเรียง
121 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” บทความ 4 มกราคม 2017 362
122 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” บทความ 14 กรกฎาคม 2016 368
123 AD System เทคโนโลยีช่วยคนตาบอดดูหนัง" บทความ 17 พฤษภาคม 2018 368
124 “กิจกรรมย้อนรำลึกของ มิสเจนีวีฟ คอลฟีลด์” บทความ 8 เมษายน 2016 368
125 ตลาดงานคนพิการออนไลน์ บทความ 22 กันยายน 2016 369
126 “การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา” บทความ 2 สิงหาคม 2016 370
127 “มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ” บทความ 7 มีนาคม 2016 378
128 รู้ไหม...สิทธิผู้พิการ มีมากกว่า “เบี้ยยังชีพ” บทความ 31 พฤษภาคม 2018 384
129 “การจ้างงานคนพิการของรัฐ” บทความ 7 กรกฎาคม 2016 391
130 “วันเด็ก”ของหนู บทความ 31 พฤษภาคม 2016 392
131 “สารนายกรัฐมนตรีวันไม้เท้าขาว, อาชีพเกษตรกรรมของคนตาบอด” บทความ 2 กุมภาพันธ์ 2016 393
132 “การตั้งศูนย์บริการคนพิการ” บทความ 26 พฤษภาคม 2016 394
133 นานาสาระ : แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บทความ 22 มีนาคม 2016 395
134 ห้ามพลาด! 10 เรื่องเร็วปี๊ด 4G ดี-ร้าย เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์ที่คนไทยควรรู้ บทความ 11 พฤศจิกายน 2015 406
135 แนวทางการดำเนินการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน บทความ 28 เมษายน 2015 407
136 “โครงการพัฒนาศักยภาพนักดนตรีตาบอด” บทความ 14 มิถุนายน 2016 409
137 นวัตกรรมคืนอวัยวะ บอกลาความพิการ บทความ 26 มกราคม 2018 410
138 “ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด” บทความ 16 กุมภาพันธ์ 2016 416
139 FIBO มจธ. แนะนำวิทยาการหุ่นยนต์กับอนาคตของประเทศไทย บทความ 23 กุมภาพันธ์ 2016 422
140 เสนอครม.อนุมัติเลข191เป็นเบอร์ฉุกเฉินแห่งชาติ | เดลินิวส์ „เสนอครม.อนุมัติเลข191เป็นเบอร์ฉุกเฉินแห่งชาติ“ บทความ 7 กรกฎาคม 2015 422

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก