ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
101 “ศัยกภาพคนพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2016 298
102 “สังคมผู้สูงอายุ” บทความ 24 พฤศจิกายน 2016 312
103 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 288
104 “สิ่งอำนวยความสะดวก” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 280
105 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 292
106 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 292
107 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” บทความ 21 ตุลาคม 2016 312
108 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ บทความ 7 ตุลาคม 2016 301
109 “การศึกษาของเด็กพิการและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่” บทความ 5 ตุลาคม 2016 316
110 “ผลของการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวที่ลูกมีอาชีพตาม กม. จ้างงานคนพิการ ม.33 และ 35” บทความ 29 กันยายน 2016 247
111 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” บทความ 29 กันยายน 2016 313
112 ตลาดงานคนพิการออนไลน์ บทความ 22 กันยายน 2016 335
113 “สภาพแวดล้อม” บทความ 22 กันยายน 2016 287
114 “กองทุนคนพิการที่ญี่ปุ่น” บทความ 6 กันยายน 2016 428
115 “การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา” บทความ 2 สิงหาคม 2016 340
116 “อาชีพขายตรง” บทความ 26 กรกฎาคม 2016 294
117 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” บทความ 14 กรกฎาคม 2016 338
118 “การจ้างงานคนพิการของรัฐ” บทความ 7 กรกฎาคม 2016 343
119 “พระคุณครู”ตอนที่ 2 บทความ 28 มิถุนายน 2016 306
120 “พระคุณครู”ตอนที่ 1 บทความ 21 มิถุนายน 2016 318

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก