ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
101 “การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา” บทความ 2 สิงหาคม 2016 324
102 “อาชีพขายตรง” บทความ 26 กรกฎาคม 2016 284
103 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” บทความ 14 กรกฎาคม 2016 320
104 “การจ้างงานคนพิการของรัฐ” บทความ 7 กรกฎาคม 2016 327
105 “พระคุณครู”ตอนที่ 2 บทความ 28 มิถุนายน 2016 292
106 “พระคุณครู”ตอนที่ 1 บทความ 21 มิถุนายน 2016 300
107 blind buddy เพื่อคนตาบอด รถเมล์ ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป บทความ 20 มิถุนายน 2016 729
108 “โครงการพัฒนาศักยภาพนักดนตรีตาบอด” บทความ 14 มิถุนายน 2016 356
109 สถาบันสิรินธรฯ เปิดตัว “เครื่องฝึกทรงตัว” เครื่องเดียวในไทย ป้องกันผู้สูงอายุหกล้ม บทความ 14 มิถุนายน 2016 492
110 “เทคนิคการสอนลูกดาวน์ซินโดรมให้เต้นเก่ง/เรียนหนังสือ ป.ตรี” บทความ 3 มิถุนายน 2016 543
111 “วันเด็ก”ของหนู บทความ 31 พฤษภาคม 2016 349
112 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคนพิการ-สูงอายุ บทความ 27 พฤษภาคม 2016 542
113 “การตั้งศูนย์บริการคนพิการ” บทความ 26 พฤษภาคม 2016 323
114 โตโยต้าจับมือผู้สร้าง Segway ปัดฝุ่นโครงการวีลแชร์สมองกลขึ้นบันไดได้ บทความ 24 พฤษภาคม 2016 412
115 “Bike for Dad คนพิการ” บทความ 18 พฤษภาคม 2016 275
116 “งานวันคนพิการสากล ปี 2558” บทความ 16 พฤษภาคม 2016 277
117 เครือข่ายสังคมออนไลน์ บทความ 16 พฤษภาคม 2016 411
118 “ควันหลง Bike for Dad” บทความ 10 พฤษภาคม 2016 266
119 การออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม (universal design) บทความ 25 เมษายน 2016 314
120 เมื่อเด็กแอลดีเล่นเฟสบุ๊ก บทความ 25 เมษายน 2016 470

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก