ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียงจากน้อยไปมาก เข้าชม
81 ไทย เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 51 และการประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 พร้อมหารือปลดล็อคประเด็นติดขัดที่ยังเหลือก่อนประกาศสรุปผลการเจรจาปลายปีนี้ 118
82 ไทย เตรียมจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเลต้นเดือนมีนาคมนี้ 137
83 ไทย ลาว และเวียดนาม ร่วมมือโครงการอาชีวะไตรภาคี 367
84 ไทย ผลักดันแนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ โดยเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ 152
85 ไทย ผลักดันความร่วมมืออาเซียนในทุกมิติ ภายใต้ 3 เสาหลัก มั่นคง เศรษฐกิจและสังคม สร้างความยั่งยืนในภูมิภาค 117
86 ใบขับขี่สมาร์ทการ์ด ขับรถได้ทั่วอาเซียน 576
87 โอกาสธุรกิจท่องเที่ยวไทยในอาเซียน - เออีซีกับ ม.หอการค้าไทย 478
88 โรงเรียนเบตง “วีระราษฏร์ประสาน" จัดโครงการ Asean Academy Forum 2017 และโครงการตลาดนัดอาชีพ ปีการศึกษา 2560 247
89 โรงเรียนเทศบาล 4 เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ "โรงเรียนนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 365
90 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เชิญร่วมกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ Open House ลูกพ่อขุนราม เก่ง กิจกรรมการเรียนรู้ คู่อาเซียน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 337
91 โรงเรียนสตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพในนามประเทศไทย จัดประชุมครูนักเรียน 7 ประเทศอาเซียน ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 – 25 ส.ค. 60 277
92 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จัดงาน THAIHUA OPEN HOUSE 2015 “วิถีไทยหัว 6” 397
93 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ยะลา จัดกิจกรรม “พี่น้องอาเซียน” เน้นให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในประชาคมอาเซียน 312
94 โรงเรียนนานาชาติในไทยเพิ่มขึ้นรองรับการเข้าสู่เออีซี 507
95 โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยเติบโตรับเออีซี 467
96 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงงาน และแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน ประจำปี 2558 424
97 โรงเรียนการโรงแรมเร่งพัฒนาคนรับการท่องเที่ยวเติบโตสูงในปี ๒๕๖๑ 336
98 โรงพยาบาลรามาธิบดีผลิตพยาบาลไฮบริดรับเออีซี 338
99 โพลผู้พิการหวั่นเปิดเสรีอาเซียนพ่นพิษ ถูกแย่งงานแต่ยังเชื่อมั่นเป็นศูนย์กลางผู้พิการ 354
100 โครงการโครงข่ายทางรถไฟแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 238

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก