ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียงจากน้อยไปมาก เข้าชม
81 ไทย เตรียมจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเลต้นเดือนมีนาคมนี้ 109
82 ไทย ลาว และเวียดนาม ร่วมมือโครงการอาชีวะไตรภาคี 327
83 ไทย ผลักดันแนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ โดยเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ 122
84 ไทย ผลักดันความร่วมมืออาเซียนในทุกมิติ ภายใต้ 3 เสาหลัก มั่นคง เศรษฐกิจและสังคม สร้างความยั่งยืนในภูมิภาค 85
85 ใบขับขี่สมาร์ทการ์ด ขับรถได้ทั่วอาเซียน 532
86 โอกาสธุรกิจท่องเที่ยวไทยในอาเซียน - เออีซีกับ ม.หอการค้าไทย 438
87 โรงเรียนเบตง “วีระราษฏร์ประสาน" จัดโครงการ Asean Academy Forum 2017 และโครงการตลาดนัดอาชีพ ปีการศึกษา 2560 216
88 โรงเรียนเทศบาล 4 เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ "โรงเรียนนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 340
89 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เชิญร่วมกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ Open House ลูกพ่อขุนราม เก่ง กิจกรรมการเรียนรู้ คู่อาเซียน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 313
90 โรงเรียนสตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพในนามประเทศไทย จัดประชุมครูนักเรียน 7 ประเทศอาเซียน ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 – 25 ส.ค. 60 242
91 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จัดงาน THAIHUA OPEN HOUSE 2015 “วิถีไทยหัว 6” 369
92 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ยะลา จัดกิจกรรม “พี่น้องอาเซียน” เน้นให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในประชาคมอาเซียน 282
93 โรงเรียนนานาชาติในไทยเพิ่มขึ้นรองรับการเข้าสู่เออีซี 478
94 โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยเติบโตรับเออีซี 431
95 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงงาน และแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน ประจำปี 2558 399
96 โรงเรียนการโรงแรมเร่งพัฒนาคนรับการท่องเที่ยวเติบโตสูงในปี ๒๕๖๑ 314
97 โรงพยาบาลรามาธิบดีผลิตพยาบาลไฮบริดรับเออีซี 308
98 โพลผู้พิการหวั่นเปิดเสรีอาเซียนพ่นพิษ ถูกแย่งงานแต่ยังเชื่อมั่นเป็นศูนย์กลางผู้พิการ 325
99 โครงการโครงข่ายทางรถไฟแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 193
100 โครงการอบรมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 429

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก