ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียงจากน้อยไปมาก เข้าชม
81 ไทย เตรียมจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเลต้นเดือนมีนาคมนี้ 77
82 ไทย ลาว และเวียดนาม ร่วมมือโครงการอาชีวะไตรภาคี 302
83 ไทย ผลักดันแนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ โดยเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ 87
84 ไทย ผลักดันความร่วมมืออาเซียนในทุกมิติ ภายใต้ 3 เสาหลัก มั่นคง เศรษฐกิจและสังคม สร้างความยั่งยืนในภูมิภาค 51
85 ใบขับขี่สมาร์ทการ์ด ขับรถได้ทั่วอาเซียน 494
86 โอกาสธุรกิจท่องเที่ยวไทยในอาเซียน - เออีซีกับ ม.หอการค้าไทย 410
87 โรงเรียนเบตง “วีระราษฏร์ประสาน" จัดโครงการ Asean Academy Forum 2017 และโครงการตลาดนัดอาชีพ ปีการศึกษา 2560 185
88 โรงเรียนเทศบาล 4 เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ "โรงเรียนนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 319
89 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เชิญร่วมกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ Open House ลูกพ่อขุนราม เก่ง กิจกรรมการเรียนรู้ คู่อาเซียน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 291
90 โรงเรียนสตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพในนามประเทศไทย จัดประชุมครูนักเรียน 7 ประเทศอาเซียน ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 – 25 ส.ค. 60 207
91 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จัดงาน THAIHUA OPEN HOUSE 2015 “วิถีไทยหัว 6” 343
92 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ยะลา จัดกิจกรรม “พี่น้องอาเซียน” เน้นให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในประชาคมอาเซียน 250
93 โรงเรียนนานาชาติในไทยเพิ่มขึ้นรองรับการเข้าสู่เออีซี 455
94 โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยเติบโตรับเออีซี 402
95 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงงาน และแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน ประจำปี 2558 379
96 โรงเรียนการโรงแรมเร่งพัฒนาคนรับการท่องเที่ยวเติบโตสูงในปี ๒๕๖๑ 289
97 โรงพยาบาลรามาธิบดีผลิตพยาบาลไฮบริดรับเออีซี 290
98 โพลผู้พิการหวั่นเปิดเสรีอาเซียนพ่นพิษ ถูกแย่งงานแต่ยังเชื่อมั่นเป็นศูนย์กลางผู้พิการ 303
99 โครงการโครงข่ายทางรถไฟแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 162
100 โครงการอบรมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 401

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก