ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทยเตรียมดันแนวคิดอาเซียนแหล่งผลิตอาหารที่ดีที่สุดของโลก

วันที่ลงข่าว: 24/04/15

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายนนี้ ที่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ว่า ประเด็นหลักที่ไทยเตรียมจะนำเสนอคือ การแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน และการพัฒนาด้านการเกษตร โดยเฉพาะพืชผลการเกษตร ซึ่งประเทศในอาเซียนควรมาร่วมมือกันทำให้ผลิตผลทางการเกษตรในภูมิภาคออกมาดีแล้วนำสู่ตลาดโลก

 

ขณะเดียวกันหากประเทศที่มีจุดแข็งด้านเทคโนโลยีที่อยู่นอกอาเซียนสนับสนุนเทคโนโลยีมาช่วยเหลือการเกษตร และซื้อสินค้าเกษตรในประเทศในอาเซียนด้วย ก็จะทำให้อาเซียนเป็นแหล่งอาหารที่ดีที่สุดของโลกใน 20 - 30 ปีข้างหน้า แต่ในทางตรงกันข้ามหากประเทศเหล่านั้นยังมีการกีดกันหรือตั้งข้อห้าม จะทำให้ส่งผลเสียและสร้างความยากลำบากไปทั่วโลกเพราะประเทศต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงกัน

 

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ไทยได้นำเสนอประเด็นดังกล่าวต่อที่ประชุมเอเชีย-ยุโรป หรืออาเซมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสแล้ว และจะมีการนำเสนอไปยังที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซมในเดือนพฤศจิกายนนี้ที่ประเทศลักเซมเบิร์กให้ความเห็นชอบ ก่อนจะส่งเข้าสู่ที่ประชุมผู้นำอาเซมในเดือนกรกฎาคม 2559 ที่ประเทศมองโกเลีย 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก