ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียง เข้าชม
1 ก.แรงงาน เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 251
2 กทม. ติวเข้ม ๔ ภาษาอาเซียนเตรียมเข้าประชาคม 413
3 กรมการค้า ตปท.เดินหน้าจัดสัมมนาเสริมความรู้การค้าในกรอบอาเซียน 347
4 กระทรวงแรงงานร่วมกับเอกชนพัฒนาช่างก่อสร้างท้องถิ่นรองรับเศรษฐกิจอาเซียน 402
5 กระทรวงแรงงานเร่งสร้างครูช่างฝีมือไฮเทค 443
6 กศน.เพื่อนเรียนรู้: ของฟรีมีในโลก'กศน.อินเตอร์'ภาษาอังกฤษเพื่อคนไทย ก้าวสู่อาเซียน 1,198
7 การบินไทยเพิ่มอบรมภาษาที่สามให้พนักงานรับประชาคมอาเซียน 531
8 การบินไทยเร่งเพิ่มนักบินก่อนขาดแคลนเมื่อเข้าอาเซียน 486
9 การศึกษาไทยเร่งวางกรอบคุณวุฒิแห่งชาติรับอาเซียน 354
10 คณะนักวิจัยไทยเสนอสร้าง อี – มิวเซียมทวายเป็นแหล่งเรียนรู้ไทย-พม่า 419
11 ญี่ปุ่นจัดตั้งศูนย์พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับกลุ่มซีแอลเอ็มวีในไทย 382
12 ตั้งเป้าปี 2556 ให้เด็ก ป.4 โรงเรียนเอกชนพูดภาษาอังกฤษได้ 381
13 ตั้งเป้าสอนภาษาอังกฤษนักเรียนอาชีวะเข้มข้นรับอาเซียน 449
14 นายกฯ ยืนยันไทยพร้อมก้าวสู่ AEC ในทุกมิติ 321
15 นิสิตจุฬาฯ เรียนภาษาเวียดนามเพิ่มมากขึ้น 481
16 ปภ.เตรียมจัดงาน เนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ในวันที่ 9 ตค 59 326
17 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษามลายู ร่วมหารือวิจัยร่วมด้านภาษาศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 243
18 พัฒนาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 387
19 ภาคธุรกิจท่องเที่ยวเน้นบุคลากรมีทักษะพร้อมทำงานท่องเที่ยวอาเซียน 400
20 ภาครัฐจัดชุดฝึกทักษะให้เอกชนใช้ฝึกแรงงานกว่าล้านคน 342

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก