ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียง เข้าชม
1 ก.แรงงาน เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 206
2 กทม. ติวเข้ม ๔ ภาษาอาเซียนเตรียมเข้าประชาคม 360
3 กรมการค้า ตปท.เดินหน้าจัดสัมมนาเสริมความรู้การค้าในกรอบอาเซียน 298
4 กระทรวงแรงงานร่วมกับเอกชนพัฒนาช่างก่อสร้างท้องถิ่นรองรับเศรษฐกิจอาเซียน 354
5 กระทรวงแรงงานเร่งสร้างครูช่างฝีมือไฮเทค 400
6 กศน.เพื่อนเรียนรู้: ของฟรีมีในโลก'กศน.อินเตอร์'ภาษาอังกฤษเพื่อคนไทย ก้าวสู่อาเซียน 1,138
7 การบินไทยเพิ่มอบรมภาษาที่สามให้พนักงานรับประชาคมอาเซียน 474
8 การบินไทยเร่งเพิ่มนักบินก่อนขาดแคลนเมื่อเข้าอาเซียน 427
9 การศึกษาไทยเร่งวางกรอบคุณวุฒิแห่งชาติรับอาเซียน 305
10 คณะนักวิจัยไทยเสนอสร้าง อี – มิวเซียมทวายเป็นแหล่งเรียนรู้ไทย-พม่า 354
11 ญี่ปุ่นจัดตั้งศูนย์พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับกลุ่มซีแอลเอ็มวีในไทย 335
12 ตั้งเป้าปี 2556 ให้เด็ก ป.4 โรงเรียนเอกชนพูดภาษาอังกฤษได้ 330
13 ตั้งเป้าสอนภาษาอังกฤษนักเรียนอาชีวะเข้มข้นรับอาเซียน 406
14 นายกฯ ยืนยันไทยพร้อมก้าวสู่ AEC ในทุกมิติ 270
15 นิสิตจุฬาฯ เรียนภาษาเวียดนามเพิ่มมากขึ้น 409
16 ปภ.เตรียมจัดงาน เนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ในวันที่ 9 ตค 59 282
17 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษามลายู ร่วมหารือวิจัยร่วมด้านภาษาศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 183
18 พัฒนาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 333
19 ภาคธุรกิจท่องเที่ยวเน้นบุคลากรมีทักษะพร้อมทำงานท่องเที่ยวอาเซียน 342
20 ภาครัฐจัดชุดฝึกทักษะให้เอกชนใช้ฝึกแรงงานกว่าล้านคน 290

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก