ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียง เข้าชม
1 ก.แรงงาน เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 288
2 กทม. ติวเข้ม ๔ ภาษาอาเซียนเตรียมเข้าประชาคม 457
3 กรมการค้า ตปท.เดินหน้าจัดสัมมนาเสริมความรู้การค้าในกรอบอาเซียน 392
4 กระทรวงแรงงานร่วมกับเอกชนพัฒนาช่างก่อสร้างท้องถิ่นรองรับเศรษฐกิจอาเซียน 436
5 กระทรวงแรงงานเร่งสร้างครูช่างฝีมือไฮเทค 488
6 กศน.เพื่อนเรียนรู้: ของฟรีมีในโลก'กศน.อินเตอร์'ภาษาอังกฤษเพื่อคนไทย ก้าวสู่อาเซียน 1,249
7 การบินไทยเพิ่มอบรมภาษาที่สามให้พนักงานรับประชาคมอาเซียน 581
8 การบินไทยเร่งเพิ่มนักบินก่อนขาดแคลนเมื่อเข้าอาเซียน 531
9 การศึกษาไทยเร่งวางกรอบคุณวุฒิแห่งชาติรับอาเซียน 402
10 คณะนักวิจัยไทยเสนอสร้าง อี – มิวเซียมทวายเป็นแหล่งเรียนรู้ไทย-พม่า 453
11 ญี่ปุ่นจัดตั้งศูนย์พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับกลุ่มซีแอลเอ็มวีในไทย 427
12 ตั้งเป้าปี 2556 ให้เด็ก ป.4 โรงเรียนเอกชนพูดภาษาอังกฤษได้ 424
13 ตั้งเป้าสอนภาษาอังกฤษนักเรียนอาชีวะเข้มข้นรับอาเซียน 496
14 นายกฯ ยืนยันไทยพร้อมก้าวสู่ AEC ในทุกมิติ 349
15 นิสิตจุฬาฯ เรียนภาษาเวียดนามเพิ่มมากขึ้น 522
16 ปภ.เตรียมจัดงาน เนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ในวันที่ 9 ตค 59 355
17 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษามลายู ร่วมหารือวิจัยร่วมด้านภาษาศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 278
18 พัฒนาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 416
19 ภาคธุรกิจท่องเที่ยวเน้นบุคลากรมีทักษะพร้อมทำงานท่องเที่ยวอาเซียน 437
20 ภาครัฐจัดชุดฝึกทักษะให้เอกชนใช้ฝึกแรงงานกว่าล้านคน 381

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก