ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมการค้า ตปท.เดินหน้าจัดสัมมนาเสริมความรู้การค้าในกรอบอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 09/02/16

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า หลังจากกรมการค้าต่างประเทศจัดงานสัมมนา ก้าวสู่มิติการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากผู้ส่งออกแต่ละอุตสาหกรรมอย่างมาก และได้มีการเสนอแนะอยากให้กรมการค้าต่างประเทศจัดงานลักษณะดังกล่าวต่อไปอีก แม้ว่ากรอบความร่วมมืออาเซียนจะมีผลทางปฏิบัติเมื่อต้นปี 2559 แต่ผู้ส่งออกบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มขนาดกลางและย่อมยังไม่เข้าใจหรือเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านการค้ากรอบข้อตกลงอาเซียน ทำให้อาจจะมีต้นทุนสูงกว่าผู้ส่งออกที่มีการพัฒนาและมีการเรียนรู้และทำการค้าอย่างสะดวกและรวดเร็วได้ดีกว่าผู้ส่งออกบางราย

       

        ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศจึงเตรียมแผนเดินหน้าสร้างความเข้าใจและการเรียนรู้ด้วยการจัดสัมมนาเพิ่มอีก เพื่อให้ผู้ส่งออกทุกกลุ่มสินค้าเข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยเฉพาะการค้าภายใต้ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (self – Certification) เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรและสิทธิต่างๆ ที่ผู้ส่งออกไทยจะต้องรู้และใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และหากดูยอดการค้าภายในกลุ่มอาเซียนมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีที่ผ่านมามียอดสูงถึง 1.2-1.4 ล้านล้านบาท มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5-10 ดังนั้น กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญกลุ่มผู้ส่งออกไทยแต่ละกลุ่มเข้ารับฟังงานสัมมนาดีๆ ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ตลอดปี 2559

        อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่กรมการค้าต่างประเทศเตรียมไว้นอกจากการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองแล้ว ยังจะเพิ่มทิศทางด้านการค้าภายในกลุ่มอาเซียนด้วย เพื่อให้ผู้ส่งออกไทยเร่งปรับตัวเต็มที่ ดังนั้นการใช้สิทธิภายใต้กรอบอาเซียนเกี่ยวกับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองถือเป็นการให้สิทธิผู้ส่งออกไทยที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐได้ใช้สิทธิอย่างเต็มที่ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้ารวดเร็วยิ่งขึ้น และยังจะช่วยลดขั้นตอนค่าใช้จ่ายและระยะเวลา ดังนั้นกรมการค้าต่างประเทศจะจัดงานลักษณะนี้ต่อไปอีกในภูมิภาคต่างๆ โดยผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 1385 หรือ www.dft.go.th ได้ 

 

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก