ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
8521 จ.สุรินทร์ จัดโครงการรวมใจใส่เสื้อดอกบานชื่นถวายพระพร ร่วมช่วยเหลือมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ข่าวประชาสัมพันธ์ 454
8522 ผู้สูงอายุ และผู้พิการเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข่าวประจำวัน 454
8523 “มูลนิธิราชสุดา – บิ๊กซี เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ปีที่ 2 ข่าวประชาสัมพันธ์ 455
8524 บันทึกอาเซียน : 45 ปี ประเทศไทย กับ อาเซียน [1] โดย สมเกียรติ อ่อนวิมล ข่าวประชาคมอาเซียน 455
8525 “พงศ์เทพ” เตรียมเสนอดันไทย ผู้นำด้านการศึกษาในอาเซียน ที่ประชุมซีเมค ข่าวประชาคมอาเซียน 455
8526 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดการสัมมนาวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ข่าวประจำวัน 456
8527 ศธ.ประกาศหลักเกณฑ์เรียนคนพิการ ๙ ประเภท กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 456
8528 ประธานวุฒิสภา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สูงอายุดีเด่น ปี 2555 ข่าวประจำวัน 456
8529 อังกฤษเห็นแสงสว่างรักษาตาบอดด้วยสเต็มเซลล์ ข่าวประจำวัน 457
8530 จังหวัดแพร่ จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสิทธิ์ด้านอาชีพของคนพิการ ข่าวประจำวัน 457
8531 บันทึกอาเซียน : 45 ปี ประเทศไทย กับ อาเซียน [2] โดย สมเกียรติ อ่อนวิมล ข่าวประชาคมอาเซียน 457
8532 ทรู วิชั่นส์ ร่วมกับ กสทช. ส่ง​เสริม​ให้​ผู้ประกอบ​การกระจาย​เสียง​และ​โทรทัศน์ มีบริ​การ​เพื่อ​การ​เข้า​ถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิ​การ ข่าวประจำวัน 457
8533 กสทช.เร่งผลักดันทีวีดิจิตอลเข้าถึงคนพิการ ข่าวประจำวัน 457
8534 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อบรมให้ความรู้สิทธิด้านแรงงาน ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ในพื้นที่ จ.ลำปาง เน้นให้ผู้ประกอบการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข่าวประจำวัน 457
8535 ศธ.รุกสอนภาษาอาเซียนหญิงไทย ข่าวประชาคมอาเซียน 457
8536 “เทศบาลบุรีรัมย์” มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ 2,400 ราย ตรวจสุขภาพฟรี ข่าวประจำวัน 458
8537 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การรับรองและเพิกถอนการรับรององค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการพ.ศ. ๒๕๕๒ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 458
8538 ศูนย์การศึกษาพิเศษสุรินทร์ อบรมบุคลากรทางการศึกษาที่มีเด็กมีความจำเป็นพิเศษทางการศึกษา ข่าวประจำวัน 458
8539 โครงการพัฒนาเมือง จ.นครศรีธรรมราช เสนอโครงการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 11 โครงการงบกว่า 50 ล้านบาทให้คณะกรรมการพิจารณา ข่าวประจำวัน 458
8540 งานวันแห่งความรัก วันถักทอสายใย ร้อยดวงใจคนพิการ ตำบลดอนแก้ว ครั้งที่ 6 ข่าวประจำวัน 458

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก