ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี ในประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันอาการรุนแรงและลดการเสียชีวิต

วันที่ลงข่าว: 13/05/20

            กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี ในประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันอาการรุนแรงและลดการเสียชีวิต เริ่มให้บริการ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2563 ณ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชนใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

            นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวถึงโรคไข้หวัดใหญ่ว่า ช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น ประกอบกับช่วงนี้มีการระบาดของโรคโควิด - 19 ซึ่งเป็นโรคในระบบทางเดินหายใจเช่นกัน มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ อาจเกิดความสับสนในการวินิจฉัยและการดูแลรักษาได้ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงนี้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรค ได้แก่ 

 

            1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป  

 

            2.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี  

 

            3.ผู้มีโรคเรื้อรัง (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน)  

 

            4.บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป  

 

            5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  

 

            6.โรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)  

 

            7.โรคอ้วน (น้ำหนัก>100 กิโลกรัม หรือ BMI>35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)  

 

            นอกจากนี้ ได้เตรียมวัคซีนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้วย

 

            นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ กล่าวต่อว่า ประชาชนกลุ่มเสี่ยง สามารถขอรับบริการวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เริ่ม 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2563 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก