ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมอาเซียน-แคนาดา โดยแนะสร้างความร่วมมือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และร่วมกันพัฒนาส่งเสริมระบบภูมิภาคนิยมและพหุภาคีบนพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศ

วันที่ลงข่าว: 15/11/17

         พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในการประชุมสุดยอดอาเซียนแคนาดา สมัยพิเศษ ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ อาเซียน-แคนาดา โดยแสดงความยินดีกับการครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ ครบรอบ 150 ปีของการสถาปนาแคนาดา และครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน ซึ่งอาเซียนและแคนาดา ควรเร่งสร้างความร่วมมือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาเซียนและแคนาดาสามารถร่วมกันเสริมสร้างให้เกิดการเจริญเติบโตสีเขียว ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งหวังอาเซียนและแคนาดาจะขยายความร่วมมือในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้น

        นอกจากนี้ การสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง นับเป็นหัวใจสำคัญของการส่งเสริมเป้าหมาย โดยเฉพาะการส่งเสริมศักยภาพสตรี เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน จะส่งเสริมการบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้อาเซียนยินดีที่แคนาดา สนับสนุนอาเซียนในฐานะแกนกลางของโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาค และเห็นว่าอาเซียนและแคนาดา ควรร่วมกันพัฒนาส่งเสริมระบบภูมิภาคนิยมและพหุพาคีนิยม บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศและผลประโยชน์ร่วมกัน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก