ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นายกรัฐมนตรี เตรียมเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 31 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 13 -14 พฤศจิกายนนี้

วันที่ลงข่าว: 03/11/17

        นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายนนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ ยังเป็นการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียน กับผู้นำประเทศคู่เจราจา คือ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย และเลขาธิการสหประชาชาติ การประชุมอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี) การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก และการประชุมผู้นำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค โดยปีนี้จะมีการประชุมสุดยอดผู้นำวาระพิเศษเพื่อฉลองครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์อาเซียนกับสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหภาพยุโรปด้วย นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับภาคธุรกิจในการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน และการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับสภาธุรกิจเอเชียตะวันออก รวมถึงจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดแม่โขงญี่ปุ่น ครั้งที่ 9 ซึ่งเป็นการประชุมนอกกรอบอาเซียนด้วย สำหรับการประชุมครั้งนี้ประเด็นที่สำคัญที่คาดว่าผู้นำจะหารือร่วมกันคือการมองอนาคตในอีก 20-30 ปีข้างหน้าของอาเซียน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม อย่างมีเสถียรภาพที่ยึดหลักนิติธรรม และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งประเด็นที่เป็นความท้าทายของโลก และการรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนในสถาปัตยกรรมภูมิภาค

นอกจากนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมือง และความมั่นคงอาเซียน รวมถึงการประชุมคณะมนตรีอาเซียนในวันที่ 12 พฤศจิกายนนี้ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการประชุมรวมถึงจะมีการหารือในประเด็นที่คาบเกี่ยวระหว่าง 3 เสาหลัก ของอาเซียน รวมถึงการขยายความเชื่อมโยงทั้งภายใน และภายนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก