ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
61 ปิดฉาก "เมืองแพร่เกมส์" เรียบง่าย แต่ประทับใจนักกีฬา ข่าวประจำวัน 703
62 สธ.นำร่องขึ้นทะเบียนเด็กพิการแต่กำเนิดพร้อมศึกษาวิจัยหาสาเหตุการพิการ ใน รพ.ขนาดใหญ่ 20 แห่งทั่วประเทศ ข่าวประจำวัน 695
63 ประธานกรรมการคุรุสภา เปิดเผย เตรียมถวายพระราชสมัญญานาม "บรมราชกุมารีครูศรีแผ่นดิน" แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ข่าวประจำวัน 693
64 กระทรวงคมนาคม นำคนพิการร่วมทดสอบโครงการนำร่องขบวนรถไฟเพื่อคนพิการ ก่อนให้บริการเชิงพาณิชย์ ข่าวประจำวัน 688
65 บริษัท ที.ดับบลิว กรุ๊ป อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด รับสมัครคนพิการ ข่าวสมัครงาน 687
66 ไทยต้นแบบการแก้ความยากจนในอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 676
67 ออทิสติก แอพพลิเคชั่นเพื่อเด็กพิเศษ - ฉลาดสุดๆ ข่าวประจำวัน 674
68 บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส จำกัด ต้องการรับคนพิการทำงานธุรการ ข่าวสมัครงาน 671
69 อบต.น้ำโมง จ.หนองคาย จัดโครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และครอบครัว ข่าวประจำวัน 659
70 ชวนบูชาพระนาคปรก “สธ”ช่วยเด็กปัญญาอ่อน ข่าวประชาสัมพันธ์ 655
71 นัดพบแรงงานคนพิการ สร้างอาชีพ สรางเศรษฐกิจ ชีวิตมีสุข ข่าวสมัครงาน 654
72 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 653
73 การศึกษาเพื่อคนพิการ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 653
74 เศรษฐีชาวแอฟริกาใต้ประกาศจะบริจาคเงินกว่า 40,000 ล้านบาทให้แก่การกุศล ข่าวประจำวัน 639
75 "ครูสอนภาษาอังกฤษ"...วิกฤตการศึกษาไทย? ข่าวประชาคมอาเซียน 638
76 ละครเวทีการกุศลเรื่อง "เด็กพิเศษ" ข่าวประชาสัมพันธ์ 638
77 'เบรลล์ อาย' นวัตกรรมเพื่อคนในโลกมืด ข่าวประจำวัน 634
78 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)ได้จัดโครงการผ้าป่า สร้างอาคารเพื่อการพัฒนาเด็กเพื่อการฟื้นฟูเด็กด้อยโอกาส ข่าวประชาสัมพันธ์ 631
79 บริษัท เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการพิการด้านร่างกาย-เดินได้ ข่าวสมัครงาน 627
80 "ผบ.ทบ."ตั้งกองทุนช่วยทหารพิการจากชายแดน ข่าวประจำวัน 625

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก