ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อาชีวะพระมหาไถ่พัทยา จ.ชลบุรี เปิดรับสมัครคนพิการฝึกอาชีพ

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา เปิดรับสมัครคนพิการทางการเคลื่อนไหวฝึกอาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับแจ้งว่า โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ดำเนินการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการทางการเคลื่อนไหว เช่น แขนขาด ขาขาด อัมพาต โปลิโอ ที่มีอายุระหว่าง 17-35 ปี ซึ่งใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี โดยโรงเรียนไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้เรียน เป็นโรงเรียนประจำ มีหอพัก อาหาร 3 มื้อ และการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยให้แก่ผู้เรียนอย่างครบครัน นอกจากนี้ เมื่อเรียนจบแล้วโรงเรียนยังช่วยจัดหางาน ให้นักเรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว

 

โรงเรียนเปิดสอน 4 หลักสูตรวิชาชีพ คือ หลักสูตรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์),หลักสูตรช่างอิเล็กทรอนิกส์ ,หลักสูตรคอมพิวเตอร์และการจัดการธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ และหลักสูตรการเขียนแบบแม่พิมพ์ และอีก 1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนหนังสือหรือเรียนยังไม่จบ) ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม เป็นช่วงที่โรงเรียนจัดสอบรับนักเรียนใหม่ โดยมีการทดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2557 จะมีการจัดสอบคัดเลือกที่โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 และเพื่อให้คนพิการที่อยู่ต่างจังหวัด ได้มีโอกาสเข้าถึงการฝึกอาชีพดังกล่าว โรงเรียนจึงได้จัดสอบนอกสถานที่โดยจะทำการสอบช่วงเดือนกันยายน 2557 ใน 8 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก สงขลา พระนครศรีอยุธยาและหนองคาย ผู้สนใจจะสมัครเข้าเรียน ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ www.rvsd.ac.th หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 38 716 247-9 ต่อ 6102 หรือ 08 6616 3501

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก